course-details-portlet

HLS8030 - Begreper og epistemologisk perspektiv i "Caring Science"

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Emnet introduserer basisgrunnlag og perspektiv for forskningsdisiplinen "caring science". Emnet består av en oversikt over sentrale begreper innen "caring science" og begrepenes anvendelse i teori og forskning. Utviklingen av "caring science" i både norsk og internasjonalt perspektiv vil bli behandlet. Begrepet evidence i forskning vil bli vektlagt.

Læringsutbytte

Kunnskap og forståelse

Etter fullføring av emnet forventes det at studentene kan:

 • Beskrive, utarbeide og kritisk evaluere ontologi og epistemologi innen "caring science".
 • Beskrive, analysere og kritisk vurdere betydningen i metaparadigme konseptene, og utvikle teorier i "caring science".
 • Identifisere og analysere eksistensielle og etiske problemer i en kontekst av omsorg.
 • Reflektere over helse fra dimensjoner av bærekraft, maktforhold og jevnbyrdighet.

Ferdigheter og evner

Etter fullføring av emnet forventes det at studentene kan:

 • Kritisk analysere og problematisere pasientperspektivet i "caring science".
 • Kritisk analysere og argumentere for viktigheten av å bygge og utvikle teori i «caring science».
 • Beskrive, utdype og problematisere forskjellige etiske perspektiv og maktrelasjoner i en kontekst av omsorg.
 • Beskrive, utdype og problematisere forskjellige perspektiv av evidence begrepet.

Kritisk vurdering og tilnærming

Etter fullføring av emnet forventes det at studentene kan:

 • Demonstrere ferdigheter i problematisering og kritisk vurdering av forskningsspørsmål innen "caring science".
 • Reflektere over viktigheten av eksistensiell, etisk og jevnbyrdighet i omsorg.
 • Problematisere og reflektere over bærekraftproblemer og person-sentrering ved forskning innen "caring science".

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer og forelesninger.

Programstruktur: Deltidstudie, to samlinger a to dager, obligatorisk seminar.

Obligatoriske aktiviteter: Deltagelse på alle samlingene inkl. seminar. Obligatoriske aktiviteter er gyldige i inneværende studieår.

Emnet undervises på engelsk kun hvis det melder seg engelskspråklige studenter.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk tilstedeværelse og seminarer

Mer om vurdering

Individuell eksamen: Skriftlig oppgave 3000 ord +/- 300 ord. Karakteren settes på bakgrunn av oppgaven. Ved ikke bestått individuell eksamen, kan oppgaven forbedres én gang.

Forkunnskapskrav

Mastergrad.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU