HIST3910 - Master's Thesis in Globalization

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 30 minutter
Oppgave 1/1

Faglig innhold

Masteroppgaven må omhandle et tema som er relatert til globalisering. Oppgaven skal skrives på engelsk, og skal ha et omfang på 17,500 - 24,500 ord (ca 50 til 70 sider, 12 pt, linjeavstand 1,5), og skal vise studentens evne til å utføre en selvstendig vitenskapelig oppgave. Tema for masteroppgaven velges i samråd med en veileder. Studenten bør vise evne til å utføre et individuelt forskningsprosjekt, og innholdet i oppgaven bør relateres til noen av aspektene til det tverrfaglige rammeverket av emner som er undervist i programmet.

Læringsutbytte

Studentene skal være i stand til å behandle et spesialisert tema på en faglig måte. Studentene vil få øvelse i formulering av problemstillinger og hvordan man skal samle inn og analysere data. Studentene vil oppnå en utvidet kompetanse i hvordan man analyserer endringsprosesser relatert til globalisering

Læringsformer og aktiviteter

Individuell veiledning. Obligatorisk aktivitet:
En detaljert prosjektbeskrivelse på 5 sider leveres til veileder i slutten av tredje semester. Vurderingsform: Masteroppgave og 30 minutter muntlig eksamen. Innleveringsfristen for masteroppgaven er vanligvis 1. mai. Alle emner i masterprogrammet må være bestått før masteroppgaven kan leveres. Masteroppgaven må være godkjent før studenten kan ta den muntlige eksamen som er knyttet til masteroppgaven. Muntlig eksamen avholdes på engelsk. Karakteren på masteroppgaven kan bli justert etter muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektbeskrivelse

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Globalization (MSGLOBAL)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til masterprogrammet i globalisering, samt at studenten må ha bestått 90 studiepoeng i studieprogrammet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen
Høst UTS Oppgave 1/1

Innlevering
15.11.2017

Vår ORD Muntlig eksamen
Vår ORD Oppgave 1/1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.