course-details-portlet

HIST3910 - Master's Thesis - Globalization and Sustainable Development

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave med muntlig justerende prøve
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave med muntlig justerende prøve 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven skal være et vitenskapelig forskningsprosjekt relatert til globalisering. Oppgaven skal skrives på engelsk, og skal ha et omfang på 17 500 - 24 500 ord, og skal vise studentens evne til å utføre en selvstendig vitenskapelig oppgave. Tema for masteroppgaven velges i samråd med en veileder. Studenten bør vise evne til å utføre et individuelt forskningsprosjekt, og innholdet i oppgaven bør relateres til noen av aspektene til det tverrfaglige rammeverket av emner som er undervist i programmet.

Læringsutbytte

Kunnskap

  • Studentene skal være i stand til å behandle et spesialisert tema på en faglig måte.

Ferdigheter

  • Studentene vil få øvelse i formulering av problemstillinger og hvordan man skal samle inn og analysere data.

Generell kompetanse

  • Studentene vil oppnå en utvidet kompetanse i hvordan man analyserer endringsprosesser relatert til globalisering og bærekraftig utvikling.

Læringsformer og aktiviteter

Individuell veiledning. Obligatorisk aktivitet: En detaljert prosjektbeskrivelse på 5 sider leveres til veileder i slutten av tredje semester. Det forventes at eksamen gjennomføres på engelsk. Normert antall veiledningstimer for masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet er beskrevet i følgende link: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Masteravtale+HF

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektbeskrivelse

Mer om vurdering

Vurdering: Masteroppgave og 1 time muntlig eksamen. Innleveringsfristen for oppgaven er vanligvis i mai. Kandidaten skal holde en 10-15 minutters presentasjon av oppgaven i starten av muntlig eksamen. Det vil ikke bli anledning til å bruke PowerPoint som presentasjonsverktøy.

Karakteren på masteroppgaven kan bli justert etter muntlig eksamen.

Ved stryk på masteroppgaven kan du søke instituttet om å få levere masteroppgaven på nytt én gang. For å levere masteroppgaven på nytt må oppgaven være helt ny eller så omarbeidet at den kan betraktes som en ny oppgave.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Globalisation and Sustainable Development (MSGLOPOL)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til masterprogrammet i globalisering, samt at studenten må ha bestått 90 studiepoeng i studieprogrammet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Globalisering
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave med muntlig justerende prøve

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave med muntlig justerende prøve 100/100

Utlevering
08.11.2023

Innlevering
15.11.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave med muntlig justerende prøve 100/100

Utlevering
08.05.2024

Innlevering
15.05.2024


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU