course-details-portlet

HIST3225 - Arbeid og kultur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager A

Faglig innhold

Fagleg innhald:
Det arbeidet folk har levd av å utføre, har i nyare tid gjennomgått grunnleggande endringar. Det gjeld også dei kulturelle forholda arbeidet har vore del av - både i folk sine liv og i samfunnet. Dette emnet skal gje forståing for utvalde tema i historie om arbeid og kultur, og for korleis arbeid og kultur kan utforskast historisk.

Læringsutbytte

Ein kandidat som har fullført emnet, skal ha følgjende læringsutbytte innanfor det som ovanfor er beskrive som emnet sitt faglege innhald:

Kunnskapar

Kandidaten skal ha innsikt i, og grunnleggende forståelse for, noen utvalgte temaer i arbeidet si historie, og i teoriar og metodar som kan brukast til å utforske arbeid og kultur historisk

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne arbeide kritisk og sjølvstendig med litteratur om feltet, og bli i stand til å utvikle problemstillinger og eigne prosjekt innan feltet.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer og aktivitetar:
Førelesingar og seminar der studentane arbeider med sjølvvalde tema frå feltet. Godkjende seminarinnlegg undervegs og hjemmeeksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Seminarinnlegg

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

BA i historie eller tilsvarande.

Kursmateriell

Sjå pensumliste og anna materiale publisert på Blackboard ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Historie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 01.12.2020

Innlevering 04.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 04.05.2021

Innlevering 07.05.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU