HIST3225 - Arbeidets historie (1900-tallet)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Det arbeidet folk har levd av å utføre har i vår tid gjennomgått grunnleggende endringer. Det gjelder både arbeidets utføring og innhold, så vel som krav til kunnskap og kvalifikasjon. Og det gjelder de sosiale og kulturelle konsekvensene arbeidet har vært del av.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper
Kandidaten:
Skal ha innsikt i hovedtrekk i arbeidets historie de siste hundre år.

Ferdigheter
Kandidaten:
skal utvikle emner til å arbeide kritisk og selvstendig med litteratur om feltet, og i å utvikle problemstillinger og prosjekter innenfor feltet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer der studentene aktiveres med selvvalgte tema fra feltet. Godkjente seminarinnlegg underveis og hjemmeeksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Seminarinnlegg

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

BA i historie eller tilsvarende. Studenter på den femårige lektorutdanningen i historie må ha fullført emnet HIST2040 Fordypningsoppgave.

Kursmateriell

Se pensumliste.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.