course-details-portlet

HIST2515 - Fra Leonardo til Internett

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig 100/100 4 timer

Faglig innhold

I dette emnet studerer vi nærmere forholdet mellom kultur og samfunn i den europeiske kulturkrets og dets forhold til teknologi og teknologisk endring fra renessansen til i dag. Det er ikke et emne i gamle teknikker, men snarere en analyse og drøfting av hvorledes samfunn og kultur har formet teknologier innen bedrifter, foretak infrastruktur (fra veier, kanaler og jernbane til mobiltelefon og internett - og containere). Videre i forhold til religion og krigskunst, palasser og byplaner. Vi skal se på forholdet til kunst, arkitektur og vitenskap, samt utdanningsinstitusjoner og profesjonskamper. Kurset inkluderer også en en-dags ekskusjon til "teknologiens Europa" der vi skal se på steder i Trondheim som representerer teknologiske og vitenskapelige institusjoner, bygninger og nyvinninger som var typisk for den europeiske moderniseringsprosess gjennom 300 år.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
Kandidaten
- har brede oversiktskunnskaper i forholdet mellom teknologi, kultur og samfunn fra renessansen til i dag i vår kulturkrets
- har kunnskaper om ulike måter og metoder å analysere teknologi som samfunns- og kultur-fenomen i historisk perspektiv
- har en forståelse av teknologiens plass i den vestlige kulturkrets utvikling med vekt på det 20. århundre
- har en begrenset innsikt i hvordan profesjonell teknologihistorieskriving har kommet til

Ferdigheter
Kandidaten
- kan reflektere over og drøfte teknologihistoriske problemstillinger og formidle denne kunnskapen
- kan analysere historiske data og litteratur innen teknologihistorie og trekke konklusjoner basert på dette

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og ekskusjon. Individuelle oppgaver

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent seminarinnlegg/semesteroppgave

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST2005 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2015

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Arbeidsliv, historie og samfunn
  • Arkitektur- og designhistorie
  • Historie
  • Kulturhistorie
  • Teknologi- og vitenskapsstudier
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske studier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig 100/100 18.12.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig 100/100 01.06.2015 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU