course-details-portlet

HIST2515 - Fra Leonardo til Internett

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

I dette emnet studerer vi nærmere forholdet mellom kultur og samfunn i den europeiske kulturkrets og dets forhold til teknologi og teknologisk endring fra renessansen til i dag. Det er ikke et emne i gamle teknikker, men snarere en analyse og drøfting av hvorledes samfunn og kultur har formet teknologier innen bedrifter, foretak infrastruktur (fra veier, kanaler og jernbane til mobiltelefon og internett - og containere). Videre i forhold til religion og krigskunst, palasser og byplaner. Vi skal se på forholdet til kunst, arkitektur og vitenskap, samt utdanningsinstitusjoner og profesjonskamper. Kurset inkluderer også en en-dags ekskusjon til "teknologiens Europa" der vi skal se på steder i Trondheim som representerer teknologiske og vitenskapelige institusjoner, bygninger og nyvinninger som var typisk for den europeiske moderniseringsprosess gjennom 300 år.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
Kandidaten
- har brede oversiktskunnskaper i forholdet mellom teknologi, kultur og samfunn fra renessansen til i dag i vår kulturkrets
- har kunnskaper om ulike måter og metoder å analysere teknologi som samfunns- og kultur-fenomen i historisk perspektiv
- har en forståelse av teknologiens plass i den vestlige kulturkrets utvikling med vekt på det 20. århundre
- har en begrenset innsikt i hvordan profesjonell teknologihistorieskriving har kommet til

Ferdigheter
Kandidaten
- kan reflektere over og drøfte teknologihistoriske problemstillinger og formidle denne kunnskapen
- kan analysere historiske data og litteratur innen teknologihistorie og trekke konklusjoner basert på dette

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og ekskusjon. Individuelle oppgaver

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent seminarinnlegg/semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST2005 7.5 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2015

Forelesningstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Arbeidsliv, historie og samfunn
  • Arkitektur- og designhistorie
  • Historie
  • Kulturhistorie
  • Teknologi- og vitenskapsstudier
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske studier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 18.12.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 01.06.2015 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU