course-details-portlet

HIST2011 - Internasjonal historie etter 1870

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager ALLE

Faglig innhold

Emnet gir en inngående gjennomgang av de viktigste politiske, økonomiske, kulturelle og sosialhistoriske perspektiv/tema for hele eller deler av perioden. Det legges vekt på at de forskjellige temaene som undervises krever grunnleggende forkunnskaper i historie, og at kurset som gis under tittelen internasjonal historie gir en ytterligere fordypning av gitte tema. I tillegg vektlegges det at emnet gjør studentene i stand til å sette de mest sentrale historiografiske prosessene i perspektiv av de viktigste historiografiske debattene i temaet. Sentrale temaer som kan bli tilbudt er:

 • Stormaktspolitikk etter 1900
 • Tysklandsproblemet i internasjonal politikk 1870-1945
 • Amerikansk sikkerhets og utenrikspolitikk fra Nixon til Trump
 • Kommunismens vekst og fall 1917-1991
 • Den verdensomspennende kalde krigen
 • Imperial Crossroads: stormaktene, Persiagulfen og den arabiske halvøya
 • Midtøsten før og etter den arabiske våren

Temaene som tilbys innenfor emnet, vil variere fra studieår til studieår avhengig av tilgjengelige lærerressurser ved instituttet. De aktuelle/relevante temaene vil vanligvis være utformet ut fra de aktuelle/tilgjengelige faglærernes forskningsinteresser.

Informasjon om tema for studieåret finnes under studier på nettsiden til ansvarlig institutt.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, er forventet å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap og ferdigheter:

Kunnskaper

Kandidaten har inngående kunnskap om de gitte tema,og skal kunne påvise og utdype sentrale historiske sammenhenger og gi oversikt over de viktigste historiefaglige debatter.

Ferdigheter

Kandidaten skal forstå og analysere de mest sentrale historiske prosessene det undervises i. I tillegg skal kandidaten være i stand til å bruke materialet fra kurset til å foreta selvstendige og uavhengige utredninger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger or/eller seminar. Semesteroppgave.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvingsoppgave

Mer om vurdering

Semesteroppgave.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Blir oppgitt senest ved semesterstart, se pensumliste og annet materiale som da vil bli lagt ut på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST2810 7.5 HØST 2018
HIST2625 7.5 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Politisk historie
 • Moderne historie (etter 1800)
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU