course-details-portlet

HIST1350 - Eldre historie fram til ca. 1750 II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 70/100 48 timer A
Hjemmeeksamen 30/100 2 timer A

Faglig innhold

Emnet gir en bred innføring i utviklingslinjer og sentrale historiske problemer i vestlig historie og verdenshistorie fra antikken, og norsk og nordisk historie fra vikingtida av (fra ca. 800 e. kr.) fram til midten av 1700-tallet. Emnet belyser sosiale, politiske, økonomiske, og kulturelle prosesser. Et viktig mål er å betrakte norsk, europeisk og global historie i sammenheng, samt å skape en forståelse av at historien kan betraktes fra ulike perspektiver. Sentrale temaer vil være den politiske og kulturelle arven fra antikken (ca. 500 f. Kr. til ca. 500 e. Kr.), dannelsen av de tre sivilisasjonene – vestlig kristenhet, østlig kristenhet og islam – i tidlig middelalder (til ca. år 1050) og forbindelser mellom middelhavskulturene og andre større regioner, den universelle latinske kirkens historie og europeisk ekspansjon i høymiddelalderen (ca. 1050-1350), krise- og brytningstid i seinmiddelalderen (ca. 1350-1550), utviklingen av global handel, opplysningstid og det tidlige moderne samfunns- og statssystem til første halvdel av 1700-tallet.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:
Kunnskaper:

Kandidaten
- har brede realhistoriske kunnskaper om det nasjonale og internasjonale samfunnets utvikling fra antikken til ca. 1750.
- har brede realhistoriske kunnskaper om sentrale politiske, økonomiske, religionshistoriske og sosialhistoriske tema fra antikken til ca. 1750.
- kan forklare viktige endringsprosesser og ulike kriterier for periodisering fra antikken til ca. 1750.
- har kjennskap til ulike perspektiver for å forklare grunnleggende historiske problem fra perioden i antikken til ca. 1750.
- har elementær kildekunnskap og kjennskap til historisk forskningslitteratur.
- har oppnådd kunnskap innenfor kildekritikk, historiografi og historisk analyse som gir grunnlag for fordypning innenfor perioden.

Ferdigheter:
Kandidaten
- kan forklare og formidle kunnskap om sentrale historiske tema fra antikken og fram til ca. 1750
- kan strukturere og skrive mindre tekster og en lengre oppgave med tema fra perioden som tilfredsstiller den akademiske sjangerens krav til språk, struktur og kildehenvisning
- kan finne, analysere og henvise til historisk forskningslitteratur.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppeundervisning. Obligatoriske oppgaver og gruppeaktivitet.

Felles undervisning med HIST1300.

Obligatoriske aktiviteter

  • Forberedende tekster
  • Felles gruppeøvinger
  • Oppgave

Mer om vurdering

Begge deler må være bestått samme semester. Det gis én samlet karakter i emnet. For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene vurderes til å ha et nivå som ville ha tilsvart bestått karakter. Ved gjentak av eksamen må begge eksamensdeler tas på nytt.

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding og at alle obligatoriske aktiviteter er godkjente samme semester.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Se pensumliste ved semesterstart og annet materiell (leseliste og forlesningsplaner og annen relevant informasjon) gjort tilgjengelig på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST1300 15.0 01.09.2017
HIST1110 15.0 01.09.2017
HIST1150 7.5 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 6
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Historie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 30/100 A

Utlevering 03.12.2020

Innlevering 03.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 70/100 A

Utlevering 07.12.2020

Innlevering 09.12.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 30/100 A

Utlevering 08.06.2021

Innlevering 08.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 70/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU