course-details-portlet

HIST1300 - Eldre historie fram til ca. 1750

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 48 timer

Faglig innhold

Emnet gir en bred innføring i utviklingslinjer og sentrale historiske problemer i vestlig historie og verdenshistorie fra antikken, og norsk og nordisk historie fra vikingtida av (fra ca. 800 e. kr.) fram til midten av 1700-tallet. Emnet belyser sosiale, politiske, økonomiske, og kulturelle prosesser. Et viktig mål er å betrakte norsk, europeisk og global historie i sammenheng, samt å skape en forståelse av at historien kan betraktes fra ulike perspektiver. Sentrale temaer vil være den politiske og kulturelle arven fra antikken (ca. 500 f. Kr. til ca. 500 e. Kr.), dannelsen av de tre sivilisasjonene vestlig kristenhet, østlig kristenhet og islam i tidlig middelalder (til ca. år 1050) og forbindelser mellom middelhavskulturene og andre større regioner, den universelle latinske kirkens historie og europeisk ekspansjon i høymiddelalderen (ca. 1050-1350), krise- og brytningstid i seinmiddelalderen (ca. 1350-1550), utviklingen av global handel, opplysningstid og det tidlige moderne samfunns- og statssystem til første halvdel av 1700-tallet.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har brede realhistoriske kunnskaper om det nasjonale og internasjonale samfunnets utvikling fra antikken til ca. 1750
 • har brede realhistoriske kunnskaper om sentrale politiske, økonomiske, religionshistoriske og sosialhistoriske tema fra antikken til ca. 1750
 • kan forklare viktige endringsprosesser og ulike kriterier for periodisering fra antikken til ca. 1750
 • har kjennskap til ulike perspektiver for å forklare grunnleggende historiske problem fra perioden i antikken til ca. 1750
 • har elementær kildekunnskap og kjennskap til historisk forskningslitteratur
 • har oppnådd kunnskap innenfor kildekritikk, historiografi og historisk analyse som gir grunnlag for fordypning innenfor perioden

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan forklare og formidle kunnskap om sentrale historiske tema fra antikken og fram til ca. 1750
 • kan strukturere og skrive mindre tekster og en lengre oppgave med tema fra perioden som tilfredsstiller den akademiske sjangerens krav til språk, struktur og kildehenvisning
 • kan finne, analysere og henvise til historisk forskningslitteratur

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske gruppesamlinger og to obligatoriske skriftlige oppgaver. Obligatoriske gruppesamlinger krever 80% oppmøte (8 av 10 samlinger). Emnet undervises på norsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppgave
 • Forberedende tekster
 • Felles gruppeøvinger

Mer om vurdering

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding og at alle obligatoriske aktiviteter er godkjente i samme semester.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Se pensumliste ved semesterstart og annet materiell (leseliste og forlesningsplaner og annen relevant informasjon) gjort tilgjengelig på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST1110 15.0 HØST 2017
HIST1150 7.5 HØST 2017
HIST1350 15.0 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Historie
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU