course-details-portlet

HIKU8861 - Metodekurs i historie og kulturfag

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Emnet, som er felles for alle emner innenfor ph.d.-programmet i historie og kulturfag, tar sikte på å belyse sentrale problemstillinger ut fra den flerfaglighet som disse emnene representerer.

Læringsutbytte

Kandidaten har kunnskap om sentrale metoder og tilnærminger, med relevans for eget prosjekt.

Læringsformer og aktiviteter

Det gis normalt ikke undervisning i emnet ved NTNU. Dersom det tilbys undervisning i emnet vil informasjon være tilgjengelig på http://www.ntnu.no/studier/phhist/kurs. Kandidaten skal finne relevante undervisningsopplegg i samråd med veileder og ph.d.-leder.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak på et ph.d.-program.

Kursmateriell

Pensum opplyses ved oppstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Humanistiske fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Det humanistiske fakultet

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU