HFYS2001 - Sykdomslære

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Sentrale temaer er hjerte-, kar- og lungesykdommer, livsstil-relaterte tilstander, nevrologiske sykdommer, psykiatri, ortopedi, pediatri, muskel- og skjelettsykdommer, reumatiske sykdommer, onkologi.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal kunne:

  • forklare og gjøre rede for patologiske prosesser ved ulike sykdommer av relevans for fysioterapeuter på ulike nivåer av helsetjenestene
  • gjøre rede for omtrentlig forekomst av sykdommer, samt ulike faktorer som påvirker risiko for å utvikle sykdom og faktorer som kan forebygge og trenere videre sykdomsutvikling
  • beskrive de mest utbredte medisinske og kirurgiske behandlingsmetoder til anvendelse ved de ulike patologiske tilstander, samt ha kjennskap til at ulike medisinske og kirurgiske prosedyrer vil kunne ha konsekvenser for valg av fysioterapeutiske tiltak og deres dosering og progresjon

 

Ferdighet

Studenten skal kunne bruke kunnskap:

  • om patologiske tilstanders ulike prognoser og forløp for å sette dette inn i et relevant perspektiv ved valg av fysioterapeutiske undersøkelser og tiltak

 

Generell kompetanse

Studenten skal:

  • kunne vurdere hvilke fysioterapiundersøkelser og -tiltak som er aktuelle ut fra grunnleggende kunnskap om patologiske tilstander og deres forløp

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen inneholder oversiktsforelesninger, selvstudium, tilrettelagt arbeid i grupper og oppsummeringstimer med foreleser.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeidskrav: Tester

Mer om vurdering

Eksamen i emnet er en 6 timers skriftlig skoleeksamen uten tillatte hjelpemidler.

 

Obligatorisk arbeidskrav er en forprøve på 60 minutter, og består av flervalgsoppgaver. 70% av besvarelsen må være riktig besvart for å få godkjent og for å kunne fremstille seg til eksamen. Dersom ikke godkjent første forsøk, kan kandidaten innvilges ett forsøk til. Nytt forsøk gjennomføres tidligst 7 virkedager etter første forsøk.

 

Kandidater som har bestått forprøven trenger ikke å gå opp til nytt forsøk dersom de stryker på ordinær eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fysioterapi (HSGFTB)

Forkunnskapskrav

Fullført 1. studieår, dvs. at emnene HFYS1005, HFYS1006, HFYS1007 og HFYS1008 må være bestått for at kandidaten har eksamensadgang i emnet.

 

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i fysioterapi ved NTNU i Trondheim

Kursmateriell

Pensum vil foreligge i Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
3GFT24 15.0 01.08.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 E 14.12.2017 09:00 H3 Rom 521(Sprokkit) , JC12 , JB40
Vår UTS Skriftlig eksamen** 100/100 E 23.03.2018 09:00 211
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du er innvilget tilrettelegging med PC, trenger du ikke å ta med egen PC på eksamen, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.