course-details-portlet

HFEL8001 - Arbeidssted for publisering og allmennrettet formidling

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet skal gi forskningsbasert innføring og praktisk trening i effektiv kommunikasjon av egen forskning, rettet mot viktige målgrupper i både akademiske og ikke akademiske miljøer (som tidsskrift, brukergrupper, og allment publikum).

Det legges særlig vekt på formidling av egen forskning.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Kandidaten

- har kunnskap om forskjellige formål og former for kommunikasjon av vitenskapelig kunnskap rettet mot ulike målgrupper (f. eks. vitenskapelige artikler og populærvitenskapelige tekster)

- har kunnskap om teknikker som fremmer vitenskapelig kommunikasjon i både akademiske og ikke akademiske miljøer

FERDIGHETER

Kandidaten

- kan gjøre en analyse av behovene til ulike målgrupper i formidlingen av forskning

- kan reflektere kritisk over betydningen av ulike typer forskningsformidling i dagens samfunn

- bruker en stil som passer til målgruppene

Læringsformer og aktiviteter

7 tre-timers sammenkomster

(løpende, ikke samlingsbasert)

Korte forelesninger, øvinger i grupper, skriveoppgaver

Obligatorisk aktivitet:

Innlevering av utkast til tre skriveprodukter knyttet til tre valgfrie Workspace temaer.

(f.eks., vitenskapelig sammendrag, brukerrettet blogg, allmennrettet kronikk)

Obligatorisk oppmøte:

  • på første Workspace sammenkomst
  • tre valgfrie Workspace sammenkomster.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppmøte
  • Skriftlig innlevering 1
  • Skriftlig innlevering 2
  • Skriftlig innlevering 3

Mer om vurdering

Sluttvurderingen i emnet er en skriftlig oppgave (semester oppgave).

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent før kandidaten får gå opp til eksamen.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Det er ikke mulig å ta opp igjen bestått eksamen i [emnekode] i semester hvor det ikke er undervisning i emnet. Ved utsatt eksamen (ved stryk eller gyldig forfall) er det mulig å levere eksamensbesvarelse, men det gis ikke veiledning.

Forkunnskapskrav

Opptak til et PhD-program

Kursmateriell

Pensum blir kunngjort ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFEL8000 3.0 HØST 2021
SMED8007 3.0 HØST 2021
NRS8004 1.0 HØST 2021
NRSN8001 0.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  3.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Språk og litteratur
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU