course-details-portlet

HFEL8000 - Vitenskapelig kommunikasjon - publisering og allmennrettet formidling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

- Vitenskapelig publisering
- Allmennrettet formidling

Læringsutbytte

KUNNSKAPER
Studenten
- kan formidle forskning- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler
- har kunnskap om sjangrene og konvensjoner i vitenskapelige artikler
- kjenner igjen elementene i en vitenskapelig artikkel og hvordan de er strukturert
- har kunnskap om journalistiske metoder
- kjenner til formidlingsarbeid ved NTNU («bestillerkompetanse» sentralt og på fakultetsnivå)
- kjenner til andre kurstilbud ved NTNU som kan gi utfyllende kunnskap innen formidlingstemaet

FERDIGHETER
Studenten
- kan skrive et vitenskapelig abstrakt
- er bevisst på språkbruk (fagspråk/engelsk)
- kan skrive et allmennrettet sammendrag av egen forskning (f. eks. pressemelding, blogg)
- kan beskrive forskningen sin med få setninger ovenfor personer med annen fagbakgrunn (pitch)
- kan lese og lytte kritisk og gi tilbakemeldinger til medforskere
- er bevisst på branding av universitet og seg selv

Læringsformer og aktiviteter

28 timer forelesning/seminar/gruppearbeid fordelt på 2 2-dagers sammenkomster med 2 ukers mellomrom: første samlingen 2 dager (14 timer), 2 ukers opphold, andre samlingen 2 dager (14 timer).

Kurskooridinator er Nancy Lea Eik-Nes. Det vil bli innleid flere forelesere.

Det er obligatorisk oppmøte på alle kursdager.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppmøte på alle kursdager

Forkunnskapskrav

Utdanning tilsvarende masternivå. Kandidater med utdanning på lavere nivå kan bli innvilget tilgang til emnet etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Pensum vil bli annonsert ved kursoppstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MN8000 3.0
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  3.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2016

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2017

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

-

Fagområde(r)
  • Anvendt språkvitenskap
  • Språklig kommunikasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
09.12.2016

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering
02.06.2017

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU