course-details-portlet

HBIOT2060 - Bioingeniørfaglig spesialemne for utveksling

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Formålet med emnet er å ivareta faglige- og ferdighetskrav for studenter som gjennomfører en utvekslingsperiode i 4. semester. Innholdet i emnet baseres på faglig innhold og aktiviteter i emnene Medisinsk laboratorieteknologi: Histologiske- og immunologiske teknikker og cytologi (HBIOT2024), Kvalitetssikring, metodevalidering og statistikk (HBIOT2025) og Transfusjonsmedisin (HBIOT2026). Inkluderte temaer tilpasses den enkelte students godkjente utvekslingsplan. En spesifisert plan, inkludert faglig innhold, undervisningsaktiviteter, arbeidskrav og litteratur, utarbeides for hvert enkelt student som skal gjennomføre et godkjent utvekslingsopphold i 4. semester. Denne godkjennes av emneansvarlig i samråd med emneansvarlig i de berørte emnene.

Læringsutbytte

Læringsutbytter baseres seg på kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse fra emnene Medisinsk laboratorieteknologi: Histologiske- og immunologiske teknikker og cytologi (HBIOT2024), Kvalitetssikring, metodevalidering og statistikk (HBIOT2025) og Transfusjonsmedisin (HBIOT2026). Disse tilpasses basert på hva den enkelte studenten gjennomfører ved NTNU og hvilke emner studenten gjennomfører og får innpasset i sitt studieforløpet innen bioingeinørfag, fra partneruniversitet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, laboratorieoppgaver og individuelle og gruppeinnleveringer basert på ulike oppgaver.

Mer om vurdering

Skriftlig individuell oppgave

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniørfag (BBIOING)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i bioingeniørfag, NTNU, Trondheim. Eksamen i HBIOT1010, Medisinsk laboratorieteknologi-Innføring i bioingeniørfag, må være bestått for å kunne starte med dette emnet.

Kursmateriell

Se emnerbeskrivelser for Histologiske- og immunologiske teknikker og cytologi (HBIOT2024), Kvalitetssikring, metodevalidering og statistikk (HBIOT2025) og Transfusjonsmedisin (HBIOT2026).

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioingeniør

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering
30.05.2023


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU