course-details-portlet

HBIO3020 - Laboratoriepraksis tilpasset utveksling

Om emnet

Læringsformer og aktiviteter

Forventet arbeidsinnsats: 870timer

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk skriftlig prosjektrapport

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)

Forkunnskapskrav

Dette er et kurs som kun er tilgjengelig for utvekslingstudenter ved Institutt for bioingeinørfag dersom de er tatt opp på programmet og fått tildelt oppgave i en forskningsgruppe ved IBF/NV.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bioingeniørfag

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU