course-details-portlet

HBIO3020 - Laboratoriepraksis tilpasset utveksling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjektoppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave 100/100 5 måneder

Faglig innhold

Se beskrivelse på engelsk.

Læringsutbytte

Se beskrivelse på engelsk.

Læringsformer og aktiviteter

Forventet arbeidsinnsats: 870 timer. Se beskrivelse på engelsk for mer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk skriftlig prosjektrapport

Mer om vurdering

Se beskrivelse på engelsk.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniørfag (BBIOING)

Forkunnskapskrav

Dette er et kurs som kun er tilgjengelig for utvekslingstudenter ved Institutt for bioingeinørfag dersom de er tatt opp på programmet og fått tildelt oppgave i en forskningsgruppe ved IBF/NV.

Kursmateriell

Se beskrivelse på engelsk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioingeniør
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bioingeniørfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjektoppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosjektoppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Prosjektoppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU