course-details-portlet

GEOM2710 - Satellittgeodesi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Programmet er utviklet for å gi studentene kunnskaper og ferdigheter innen bruk av satellitt til landmålings formål. Faget "Satellittgeodesi" forbereder studenter til å utvikle bred og helhetlig kunnskap og ferdigheter som grunnlag for faglig arbeid og videre læring.

Mål:
Å gi en teoretisk og praktisk forlengelse til fastsettelse av koordinater ved bruk av GNSS, inkludert utformingen av satellittbaserte nettsystemer og bruk av GNSS til geodetiske målinger.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Grunnleggende kunnskap om grunnlaget for satellittmålinger
- Grunnleggende kunnskap om de enkelte feilkilder i satellittmåling
- Grunnleggende kunnskap ominnholdet i relevante fagstandarder for satellittmålinger

Ferdigheter:
- Beregne mottakerposisjon ved bruk av både kode- og fase-målinger
- Planlegge, utføre og kvalitetssikre måling av vektornett
- Utføre beregning av satellittvektorer i egnet programvare
- Måle med GNSS etter gjeldende standarder

Generell kompetanse:
- Studentene skal kunne planlegge, gjennomføre, beregne og dokumentere avanserte målemetoder med satellittutstyr

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, Gruppearbeid/Prosjektarbeid, Veiledning.

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Geomatikkingeniør (BIGEOMAT)

Forkunnskapskrav

Landmåling; Grunnlagsnett

Kursmateriell

- Utdelt materiale(Blackboard)
Det er ingen obligatorisk lærebok. Foreslått lese liste:
- Preiss, W. J. & Zubinaite, V. (2014) An Introduction to GNSS Processing Concepts (in English and Norwegian)
- Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H. & Collins, J. (2001) GPS Theory and Practice
- Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H. & Wasle, E. (2008) GNSS - Global Navigation Satellite Systems: GPS, GLONASS, Galileo, and more
- El-Rabbany, Ahmed (2006) Introduction to GPS: The Global Positioning System (2nd ed.)
- Leick, A. (2004) GPS Satellite Surveying
- Van Sickle, J. (2001) GPS for Land Surveyors, 2nd Edition
- Norwegian Mapping Authority (Statens Kartverk):
- Geodatastandarden (oppdateres jevnlig på nett)
- Geodatastandarden, grunnlagsnett (oppdateres jevnlig på nett)
- Satelittbasert posisjonsbestemmelse (2001)
- Vegdirektoratets håndbøker, 017 Geometrisk utforming (2000)
- Vegdirektoratets håndbøker, 018 Veibygging (2000)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Geomatikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU