course-details-portlet

GEOM2710 - Satellittgeodesi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer A

Faglig innhold

Programmet er utviklet for å gi studentene kunnskaper og ferdigheter innen bruk av satellitt til landmålings formål. Faget "Satellittgeodesi" forbereder studenter til å utvikle bred og helhetlig kunnskap og ferdigheter som grunnlag for faglig arbeid og videre læring.

Mål: Å gi en teoretisk og praktisk forlengelse til fastsettelse av koordinater ved bruk av GNSS, inkludert utformingen av satellittbaserte nettsystemer og bruk av GNSS til geodetiske målinger.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Grunnleggende kunnskap om grunnlaget for satellittmålinger;
 • Grunnleggende kunnskap om de enkelte feilkilder i satellittmåling;
 • Grunnleggende kunnskap ominnholdet i relevante fagstandarder for satellittmålinger.

Ferdigheter:

 • Beregne mottakerposisjon ved bruk av både kode- og fase-målinger;
 • Planlegge, utføre og kvalitetssikre måling av vektornett;
 • Utføre beregning av satellittvektorer i egnet programvare;
 • Måle med GNSS etter gjeldende standarder.

Generell kompetanse:

 • Studentene skal kunne planlegge, gjennomføre, beregne og dokumentere avanserte målemetoder med satellittutstyr.

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger, Gruppearbeid/Prosjektarbeid, Veiledning.
 • Kurset kan bli gitt som ledet selvstudium dersom det er mindre enn 6 oppmeldte studenter.
 • Utsatt eksamen i mars.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

 • 3 obligatoriske arbeidskrav må være bestått for å gå opp til eksamen.
 • Utsatt skriftlig eksamen i mars.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Geomatikkingeniør (BIGEOMAT)

Forkunnskapskrav

GEOM2110 - Landmåling GEOM2120 - Grunnlagsnett

Kursmateriell

 • Utdelt materiale(Blackboard)
 • Foreslått lese liste:
  • Preiss, W. J. & Zubinaite, V. (2014) An Introduction to GNSS Processing Concepts (in English and Norwegian)
  • Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H. & Collins, J. (2001) GPS Theory and Practice
  • Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H. & Wasle, E. (2008) GNSS - Global Navigation Satellite Systems: GPS, GLONASS, Galileo, and more
  • El-Rabbany, Ahmed (2006) Introduction to GPS: The Global Positioning System (2nd ed.)
  • Leick, A. (2004) GPS Satellite Surveying
  • Van Sickle, J. (2001) GPS for Land Surveyors, 2nd Edition
 • Norwegian Mapping Authority (Statens Kartverk):
  • Geodatastandarden (oppdateres jevnlig på nett)
  • Geodatastandarden, grunnlagsnett (oppdateres jevnlig på nett)
  • Satelittbasert posisjonsbestemmelse (2001)
  • Vegdirektoratets håndbøker, 017 Geometrisk utforming (2000) - Vegdirektoratets håndbøker, 018 Veibygging (2000)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Geomatikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 A 19.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M438 Eksamensrom 4.etg, Inngang D Mustad, Inngang D 1
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU