course-details-portlet

GEOM2230 - Geografisk analyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 25 minutter

Faglig innhold

Emnet skal gi studenten et teoretisk og praktisk grunnlag for å gjennomføre geografiske analyser basert på en grunnleggende forståelse av statistikk og rammeverket for geografiske data.

De ulike delene er:

 • Rammeverk for geografiske data relevant for geografisk analyse
 • Geografisk analyse i beslutningsstøtte
 • Grunnleggende elementer i geografisk analyse
 • Datautforsking og korrelasjon i geografiske data
 • Modellering og analyser av flater
 • Interpolering
 • Satellitt fjernmåling og klassifisering av multispektrale bilder
 • Nettverks- og lokaliseringsanalyser
 • Simulering av geografiske prosesser

Læringsutbytte

KUNNSKAP:

 • Kunne gjøre rede for utfordringene ved bruk av geografisk analyse i beslutningsstøtte inkludert etiske aspekter ved å kommunisere analyseresultater og koblinger til FNs bærekraftsmål
 • Kunne gjøre rede for grunnleggende elementer i geografisk analyse og kvalitet i resultatet av analysen
 • Kunne gjøre rede for metoder for datautforsking
 • Kunne beskrive prinsippene for korrelasjon i geografiske data
 • Kunne beskrive modellering og analyser av flater
 • Kunne beskrive de viktigste metodene for interpolering av geografiske data
 • Kunne beskrive prinsippene for klassifisering av multispektrale bilder
 • Kunne beskrive nettverks- og lokaliseringsanalyser
 • Kjenne til mulighetene i fjernmåling fra satellitt
 • Kjenne til simulering av geografiske prosesser

FERDIGHETER:

 • Kunne planlegge og utføre en geografisk analyse i Python og i desktop GIS-programmer
 • Kunne kommunisere resultatene fra analysen skriftlig og muntlig

GENERELL KOMPETANSE:

 • Kritisk vurdering av kvalitet og egnethet av data som brukes i en analyse
 • Reflektere over nødvendig kunnskapsgrunnlag for å gjennomføre en analyse

Læringsformer og aktiviteter

Forlesing, øvinger. Kurset kan bli gitt som veiledet selvstudium dersom det er mindre enn 6 oppmeldte studenter.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oblig 1
 • Oblig 2
 • Oblig 3

Mer om vurdering

Utsatt eksamen i august

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram.

Kursmateriell

De Smith, Goodshild and Longley, Geospatial Analysis. Annet kursmateriell ved kurs start.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Geomatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig 100/100 07.05.2024
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU