course-details-portlet

GEOM2230 - Geografisk analyse

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 A

Faglig innhold

Dette kurset videreutvikler analysemetoder basert på en grunnleggende forståelse av geodatabaser og grunnlegende statistikk. Studentene skal kunne gjennomføre komplekse GIS-analyser og evaluere nøyaktigheten av resultatene. Det legges vekt på hvordan man skal forhåndsbehandle data, bruk av statistiske metoder og funksjonalitet i standard GIS-programvare. Studentene får også innblikk i GIS i beslutningstakerstøtte og hvordan analyser skal kommuniseres og presenteres inkludert etiske aspketer ved å kommunisere analyseresultater.
Tema for emnet:
- Rammeverk for geografisk analyse.
- Geografisk analyse i beslutningstøtte.
- Grunnleggende metoder.
- Statistikk og geostatistikk.
- Modellering og analyser av flater.
- Nettverksanalyser.
- Simulering av geografiske prosesser.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- forklare rammeverket for geografiske data som basis for geografisk analyse.
- gjøre rede for hovedtypene av geografiske analyser.
- beskrive statistiske metoder i geografisk analyse.
- kunne gjøre rede for usikkerhet og kvalitet i inngangsdata og sluttresultat.

Ferdighet:
- gjennomføre geografisk analyse baserte på verktøyene i et typisk desktop geografisk informasjonssystem.

Generell kunnskap:
- kunne formidle skriftlig resultatene fra en geografisk analyse slik at resultatene kan brukes i en beslutningsprosess.
- reflektere over nødvendig kunnskapsgrunnlag for å gjennomføre en geografisk analyse.

Læringsformer og aktiviteter

Forlesing, øvinger.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen i august

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Geomatikkingeniør (BIGEOMAT)

Kursmateriell

De Smith, Goodshild and Longley, Geospatial Analysis

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Geomatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Innlevering 10.05.2021

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU