course-details-portlet

GEOM2210 - Laserskanning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 20 minutter D

Faglig innhold

 • Ulike typer bakkebaserte laserskannere
 • Instrumentenes oppbygning og virkemåte
 • Datainnsamling med bakkerbasert laserskanner
 • Ulike typer bilbårne laserskannere
 • Ulike typer flybårne laserskannere
 • Punktskyer
 • Registrering av punktskyer
 • Georeferering av punktsky
 • Lage enkle 3d-modeller fra punktskyer
 • Dataformat
 • Rapportering og dokumentasjon av målinger og beregninger

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Grunnleggende kunnskap om oppbygningen av moderne bakkebaserte laserskannere
 • Grunnleggende kunnskap om ulike metoder for å georefere data fra en bakkebasert laserskanner
 • Grunnleggende kunnskap om relevante bransjestandarder
 • Grunnleggende statistikk til å forstå sammenhengen mellom de forskjellige måtene å angi for nøyaktighet for en bakkebasert laserskanner.

Ferdigheter:

 • Betjene moderne bakkebasert laserskanner og utføre oppstilling, orientering, kalibrering.
 • Gjennomføre bakkebasert laserskanning med flere oppstillinger slik at data fra de ulike oppstillingene kan slås sammen til en stor punktsky (matching).
 • Bruke de mest grunnleggende funksjoner i programvare for å lage modeller fra laserskanning
 • Vurdere om en dataserie inneholder grove eller systematiske feil samt vurdere om kvaliteten på målingene tilfredsstiller gitte kriterier.

Generell kompetanse:

 • Vurdere farer ved bruk av bakkebasert laserskanner

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Prosjektarbeid
 • Veildning

Kurset kan bli gitt som ledet selvstudium dersom det er mindre enn 6 oppmeldte studenter.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

4 prosjektoppgaver: noen av oppgavene leveres i grupper, mens andre leveres individuelt. Alle oppgavene må bestås.

Vurderingen baseres på muntlig eksam (100%) som inneholder teori samt dokumentasjon av prosjektene som var gjennomført bakkebasert laserskanning. Detaljert beskrivelse av krav til prosjektet gis ved oppstart av emnet. Prosjektbeskrivelse skal godkjennes av emneansvarlig før oppstart.

Utsatt vurdering i mars.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Geomatikk - Ingeniørfag (BIGEOMAT)

Kursmateriell

Det er ingen obligatorisk lærebok. Foreslått lese liste:

 • Utdelt materiale (Blackboard)
 • Skogseth, T. (2014). Grunnleggende landmåling. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: 978-82-05-44934-3).
 • Instrument- og programvaremanualer (oppdateres jevnlig på nett eller som innebygde systemhjelpfiler)
 • Topographic Laser Ranging and Scanning, Principles and Processing, Seconf Edition, Edited by Jie Shan and Charles K. Toth, 2018, ISBN: 978-1-4987-7227-3

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Geomatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU