course-details-portlet

GEOM2210 - Laserskanning

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

-Ulike typer bakkebaserte laserskannere
-Instrumentenes oppbygning og virkemåte
-Datainnsamling med bakkerbasert laserskanner
-Punktskyer
-Matching av punktskyer
-Georeferering av punktsky
-Lage enkle 3d-modeller fra punktskyer
-Nøyaktighet
-Standarder
-Dataformat
-Rapportering og dokumentasjon av målinger og beregninger

Læringsutbytte

Kunnskaper:
-Grunnleggende kunnskap om oppbygningen av moderne bakkebaserte laserskannere
-Grunnleggende kunnskap om ulike metoder for å georefere data fra en bakkebasert laserskanner
-Grunnleggende kunnskap om relevante bransjestandarder
-Kunnskap om grunnleggende statistikk til å forstå sammenhengen mellom de forskjellige måtene å angi for nøyaktighet for en bakkebasert laserskanner.

Ferdigheter:
-Betjene moderne bakkebasert laserskanner og utføre oppstilling, orientering, kalibrering.
-Gjennomføre bakkebasert laserskanning med flere oppstillinger slik at data fra de ulike oppstillingene kan slås sammen til en stor punktsky (matching).
-Bruke de mest grunnleggende funksjoner i programvare for å lage modeller fra laserskanning
-Vurdere om en dataserie inneholder grove eller systematiske feil samt vurdere om kvaliteten på målingene tilfredsstiller gitte kriterier.

Generell kompetanse:
-Vurdere farer ved bruk av bakkebasert laserskanner

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesninger
- Prosjektarbeid
- Veildning

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

- Vurderingen baseres på prosjektrapport som inneholder teori samt dokumentasjon av et prosjekt der det er gjennomført bakkebasert laserskanning. Detaljert beskrivelse av krav til prosjektet gis ved oppstart av emnet. Prosjektbeskrivelse skal godkjennes av emneansvarlig før oppstart.
Ved stryk må emnet tas på nytt.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Geomatikkingeniør (BIGEOMAT)

Kursmateriell

- Skogseth, T. (2014). Grunnleggende landmåling. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: 978-82-05-44934-3).
- Instrument- og programvaremanualer (oppdateres jevnlig på nett eller som innebygde systemhjelpfiler)
- Topographic Laser Ranging and Scanning, Principles and Processing, Seconf Edition, Edited by Jie Shan and Charles K. Toth, 2018, ISBN: 978-1-4987-7227-3

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Geomatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU