course-details-portlet

GEOL1006 - Paleoklima og den sedimentære lagrekken

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 E

Faglig innhold

Effekten av paleoklima på sedimentære avsetninger fra forskjellige sedimentære miljø, og deres uttrykk i den stratigrafiske lagrekken. Klimaendringer og deres årsaker gjennom geologisk historie.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studentene vil få grunnleggende kunnskaper om jordens paleoklimatiske historie, inkludert årsakene til endringer, og prinsippene og metodene som brukes til å studere disse endringene i den sedimentære / stratigrafiske lagrekken.

Ferdigheter: Studentene vil kunne bestemme paleoklimatiske signaler, og å analysere en sedimentær lagrekke med hensyn til paleoklimatiske endringer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Feltkurs kan bli lagt til helg. Emnet evalueres av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Forkunnskapskrav

TGB4165 Sedimentologi og stratigrafi, eller tilsvarende.

Kursmateriell

Utvalgt litteratur fra lærebøker og internasjonale tidsskrifter.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU