course-details-portlet

GEOL1004 - Fysisk sedimentologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer E

Faglig innhold

Emnet tar sikte på å gi en grundig innsikt i de fysiske prosessene som er involvert i sedimentære systemer, for å få bedre forståelse av dannelsen av sedimentære strukturer og sedimentære avsetninger.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studenten vil få kunnskaper om: fluidmekanikk av sediment-transport, sedimentær reologi, avsetning og erosjon av kohesive og ikke-kohesive sedimenter, og matematisk modellering i sedimentologi.

Ferdigheter: Studenten kan anvende fluidmekanisk og fysisk kunnskap i tolkning av sedimentære avsetninger.

Læringsformer og aktiviteter

Tutorial og obligatoriske øvinger. Obligatorisk feltkurs kan bli lagt til helg. Emnet evalueres av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Feltkurs
  • Øvinger

Forkunnskapskrav

TGB4165 Sedimentologi og stratigrafi, eller tilsvarende.

Kursmateriell

Utvalgt litteratur fra lærebøker og internasjonale tidsskrifter.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU