GEOL1004 - Fysisk sedimentologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Kurset tar sikte på å gi en grundig innsikt i de fysiske prosessene som er involvert i sedimentære systemer, for å få bedre forståelse av dannelsen av sedimentære avsetninger. Matematiske metoder for å beskrive (deler av) de sedimentære systemene vil bli diskutert.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kursdeltakerne vil få kunnskaper om: fluidmekanikk av sediment-transport, sedimentær reologi, avsetning og erosjon av kohesive og ikke-kohesive sedimenter, og matematisk modellering i sedimentologi.

Ferdigheter
Kunne anvende fluidmekanisk og fysisk kunnskap i tolkning av sedimentære avsetninger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Obligatorisk feltkurs kan bli lagt til helg.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

TGB4165 Sedimentologi og stratigrafi, eller tilsvarende.

Kursmateriell

Utvalgt litteratur fra lærebøker og internasjonale tidsskrifter.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.