GEOG3910 - Master's Thesis - Globalization

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven skal være et vitenskapelig forskningsprosjekt relatert til globalisering. Oppgaven må være skrevet på engelsk. Oppgaven må være mellom 17 500 - 24 500 ord (New Times Roman 12 / linjeavstand 1,5 / omtrent 50-70 sider), og skal vise at kandidaten har gjennomført et individuelt forskningsprosjekt. Innholdet i oppgaven skal være på masternivå og relateres til noen av de tverrfaglige temaene som inngår i studieprogrammet.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studentene skal være i stand til å behandle et spesialisert tema på en faglig måte.
Ferdigheter: Studentene vil få øvelse i formulering av problemstillinger og hvordan man skal samle inn og analysere data. Generell kompetanse: Studentene vil oppnå en utvidet kompetanse i hvordan man analyserer endringsprosesser relatert til globalisering.

Læringsformer og aktiviteter

Individuell veiledning. Obligatoriske aktiviteter: En detaljert prosjektbeskrivelse av masteroppgaven på 5 sider leveres til veileder i slutten av tredje semester. Det forventes at eksamen gjennomføres på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektbeskrivelse

Mer om vurdering

Vurdering: Masteroppgave og 1 time muntlig eksamen. Innleveringsfristen for oppgaven er vanligvis i mai. Kandidaten skal holde en 10-15 minutters presentasjon av oppgaven i starten av muntlig eksamen. Det vil ikke bli anledning til å bruke PowerPoint som presentasjonsverktøy. Karakteren på masteroppgaven kan bli justert etter muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Globalisation and Sustainable Development (MSGLOPOL)

Forkunnskapskrav

Bestått alle obligatoriske og valgfrie emner i mastergraden.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.