course-details-portlet

GEOG2020 - Geophysical and biological natural hazards

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
2 oppgaver 4/10
Skriftlig eksamen 6/10 4 timer D

Obligatoriske aktiviteter

  • Tester i undervisningen og individuell presentasjon

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geografi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 6/10 D 28.11.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD 2 oppgaver 4/10 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 6/10 D 31.05.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD 2 oppgaver 4/10

Utlevering
31.03.2023

Innlevering
14.04.2023


10:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU