course-details-portlet

GEOG2020 - Geophysical and biological natural hazards

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
2 oppgaver 4/10
Skriftlig eksamen 6/10 4 timer D

Obligatoriske aktiviteter

  • Tester i undervisningen og individuell presentasjon

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geografi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 6/10 D 23.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD 2 oppgaver 4/10 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 6/10 D 06.06.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL515 Sluppenvegen 14 1
SL520 Sluppenvegen 14 2
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 26
Vår ORD 2 oppgaver 4/10

Utlevering
19.04.2024

Innlevering
03.05.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU