course-details-portlet

GEOG2017 - Energiomstilling og bærekraftig utvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen på campus
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen på campus 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Håndtering av klimaendringer vil kreve betydelige endringer i globale energisystemer. En økt endringstakt i energiomstillingen kan imidlertid ha utilsiktede konsekvenser for miljø og samfunn både lokalt og globalt. I løpet av kurset skal studentene se på energiomstillinger fra flere perspektiver for å peke ut fordeler og ulemper ved ulike overgangsstrategier. Studentene skal lære å vurdere kilder og metoder for å identifisere og forklare de utilsiktede konsekvensene av energiomstillingen.

Temaer som blir tatt opp i kurset kan for eksempel inkludere:

  • Bærekraftig og rettferdig omstilling for olje- og gassavhengige samfunn
  • Vindmøller, konflikter og samfunnsplanlegging
  • Utvinning av ressurser for den grønne omstillingen og medvirkning i ressursforvaltning
  • Biodrivstoff, landbruk og omstridt utvikling

Emnet er områdeemne for program innenfor studieområdet samfunnsvitenskap. Sjekk studieplanen for det enkelte studieprogram for mer informasjon om områdeemne. Emnet tilhører den generiske tematikken natur, miljø og bærekraft.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap:

Har forståelse av energisystemers og energiomstillingens geografi og hvordan omstillingen på ett sted påvirker levebrød, miljø og konflikter andre steder. Videre skal studentene lære om hvordan spesifikke tiltak kan bli iverksatt for å dempe uheldige konsekvenser og sikre at energiomstillinger er bærekraftige og rettferdige.

Ferdigheter:

Kan ta opp og kritisk diskutere virkningene av bærekraftig omstilling med bruk av ulike kilder og hvordan en kan iverksette tiltak som kan dempe uheldige konsekvenser.

Generell kompetanse:

Har evne til å bruke ulike metoder for å identifisere, undersøke og analysere dilemmaer og konflikter rundt bærekraftige energiomstillinger. Samtidig skal studentene kunne vurdere forskjellige tiltak som kan brukes for å sikre at energiomstillinger er bærekraftige og rettferdige.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 15-timer forelesninger og undervisningsaktiviteter. I tillegg inneholder emnet flere «arbeidspakker» med ulike tema. Disse arbeidspakkene består av ulike deler som for eksempel nettbaserte forelesninger, virtuelt feltarbeid, forskningsartikler, avisutklipp, nettbaserte ressurser og annet materiale som vil være grunnlag for gruppearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeidspakker

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å være kvalifisert for å ta eksamen i emnet. Eksamen i emnet er en 4 timers skriftlig eksamen som teller 100%. Samme eksamensform gis ved gjentak av eksamen og ved forbedring av karakter. Skriftlig eksamen tilbys både vår og høst.

Studenter kan levere både obligatoriske aktiviteter og eksamen på norsk, engelsk eller et skandinavisk språk.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidspakker: Studentene skal jobbe i grupper med flere obligatoriske aktiviteter som kan inkludere blant annet refleksjonsnotater, presentasjoner osv. basert på temaer gitt i arbeidspakkene. Informasjon om de obligatoriske aktivitetene vil være tilgjengelig i Blackboard ved semesterstart.

Innlevering og godkjenning av disse aktivitetene er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geografi
  • Samfunnsgeografi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen på campus

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen på campus 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen på campus 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU