course-details-portlet

GEOG1014 - Jordas naturmiljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer D
Oppgave 40/100

Faglig innhold

Kurset gir en grunnleggende innføring i drivkrefter og prosesser som involverer jordens klimasystem, hav, landformer, dyr, planter og mennesker. Både globale og norske eksempler blir brukt i undervisningen. Hovedfokuset i kurset er geomorfologi(landformer og jordoverflate prosesser). Gjennom obligatoriske feltkurs og forelesninger vil kurset belyse hovedtrekkene i det norske landskapet, samt sentrale miljøutfordringer for fremtiden knyttet til klimaendringer, tap av biologisk mangfold og naturfarer.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Kan forstå de naturlige drivkreftene som bidrar til landskapsendring, forklare hvordan disse prosessene påvirker hverandre, og kan kvantifisere deres relative betydning under spesifikke regionale klimatiske og geologiske forhold.

Ferdigheter:
- Kan identifisere og klassifisere karakteristiske landformer i ulik skala og forklare prosessene som bidro til dannelsen av dem.
- Kan vurdere faktorer som er viktige for risikovurdering og styring av naturfarer i Norge.

Generell kompetanse:
- Kan anvende regler og prinsipper for medstudentvurdering for å kritisk evaluere andres arbeid på en konstruktiv måte.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 26 timer forelesninger, 8 timer seminar, feltkurs (3 dager).

På grunn av undervisningsressurser vil betydelige deler av emnet bli gitt på engelsk. Studentene kan levere øvinger og eksamen på norsk eller ett annet skandinavisk språk.

Obligatoriske aktiviteter

  • 3 dager feltkurs.

Mer om vurdering

Eksamen består av to deler, en 4 timers skriftlig eksamen (teller 60% av sluttkarakter) og øvinger (teller 40% av sluttkarakteren). Alle delene av eksamen må leveres og vurderes til E eller bedre for å bestå emnet.

Det er mulig å ta opp deler av eksamenen. Skriftlig eksamen tilbys begge semestre. Øvingene kan kun tas i semester det gis undervisning i emnet. Kandidater som ønsker å ta opp oppgavedelen av eksamen må registrere seg til både undervisning og vurdering.

Vær oppmerksom på at obligatoriske aktiviteter og forelesninger kan starte før oppmeldingsfristen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG1005 15.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geografi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU