course-details-portlet

GEOG1014 - Jordas naturmiljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen på campus
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen på campus 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i drivkrefter og prosesser som involverer jordens klimasystem, hav, landformer, dyr, planter og mennesker. Både globale og norske eksempler blir brukt i undervisningen. Hovedfokuset i kurset er geomorfologi: landformer og jordoverflateprosesser. Gjennom obligatoriske feltkurs og forelesninger vil kurset belyse hovedtrekkene i det norske landskapet, samt sentrale miljøutfordringer for fremtiden knyttet til klimaendringer, tap av biologisk mangfold og naturfarer.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap:

 • Kan forstå de naturlige drivkreftene som bidrar til landskapsendring, forklare hvordan disse prosessene påvirker hverandre, og kan kvantifisere deres relative betydning under spesifikke regionale klimatiske og geologiske forhold.

Ferdigheter:

 • Kan identifisere og klassifisere karakteristiske landformer i ulik skala og forklare prosessene som bidro til dannelsen av dem.
 • Kan vurdere faktorer som er viktige for risikovurdering og styring av naturfarer i Norge.
 • Kan bruke topografiske kart, flyfoto og digitale høydemodeller, i kombinasjon med vitenskapelig kunnskap, for å gjennomføre en naturgeografisk landskapsanalyse av et område.

Generell kompetanse:

 • Kan formidle viktige teorier innen fysisk geografi skriftlig.
 • Kan bruke naturgeografiske faguttrykk presist.
 • Kan lese og kritisk vurdere tekniske dokumenter om de viktigste underdisipliner innen fysisk geografi.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 30 timer forelesninger, 8 timer seminar, feltkurs (inntil 3 dager).

Noen forelesninger blir undervist på engelsk. Studentene kan levere øvinger og eksamen på norsk, et annet skandinavisk språk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Forskningsprosjekt
 • 3 dager feltkurs

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å være kvalifisert for å ta eksamen i emnet. Eksamen i emnet er en 6 timers skriftlig eksamen som teller 100%.

Samme eksamensform gis ved gjentak av eksamen og ved forbedring av karakter. Skriftlig eksamen tilbys både vår og høst.

Vær oppmerksom på at obligatoriske aktiviteter og forelesninger kan starte før oppmeldingsfristen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG1005 15.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Geografi
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen på campus

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen på campus 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen på campus 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU