course-details-portlet

GEOG1012 - Innføring i Geografiske informasjonssystemer (GIS)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 3/5 3 timer
Oppgave 2/5

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i geografiske informasjonssystemer (GIS). Studenter introduseres til grunnleggende teorier og begreper innenfor GIS, og får praktisk erfaring i bruk av GIS-programvare. Kurset dekker temaer som hvordan GIS kan brukes for å samle inn data (fly- og satellittbilder), representere vår verden, georeferering, kjennetegn ved geografiske data, datastrukturer for romlige data, topologi, kartdesign og grunnleggende GIS funksjoner. Praktiske øvinger gjør studentene kjent med grunnleggende funksjonaliteter i GIS som spørringer, avstandsberegninger, overlags- og bufferanalyser, geoprosessering, samt tilrettelegging og redigering av data. Via øvinger lærer studentene å lage gode kart.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Har grunnleggende forståelse av GIS, og teoretiske begreper knyttet til GIS.
- Har grunnleggende kunnskap om særegenhetene ved GIS-data.

Ferdigheter:
- Kan bruke grunnleggende funksjoner i GIS programvare for å samle inn, behandle, analysere og presentere romlig informasjon.

Generell kompetanse:
- Kan forholde seg kritisk til, og forklare hva GIS er.
- Kan se muligheter ved å bruke GIS for ulike typer problemløsning.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 9 interaktive samlinger og inntil 10 karaktergivende øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Introduksjon til og innstallering av GIS programvare.

Mer om vurdering

Begge eksamensdelene må være levert og bestått (karakter E eller bedre) for å bestå emnet. Ved forbedring av karakter er det mulig å ta opp 1 av 2 delvurderinger. Skriftlig skoleeksamen er tilbudt begge semester. Oppgavedelen må tas i det semesteret det er undervisning i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG3526 7.5 01.09.2019
GEOG2009 7.5 01.09.2019
TBA4240 5.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geografi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 2/5
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 3/5 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 2/5
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 3/5 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU