course-details-portlet

GEOG1012 - Innføring i Geografiske informasjonssystemer (GIS)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i geografiske informasjonssystemer (GIS). Studenter introduseres til grunnleggende teorier og begreper innenfor GIS, og får praktisk erfaring i bruk av GIS-programvare. Kurset dekker temaer som hvordan GIS kan brukes for å samle inn data, representere vår verden, georeferering, kjennetegn ved geografiske data, datastrukturer for romlige data, topologi, kartdesign, kartfortellinger og grunnleggende GIS funksjoner. Praktiske øvinger gjør studentene kjent med grunnleggende funksjonaliteter i GIS som spørringer, avstandsberegninger, overlags- og bufferanalyser, geoprosessering, samt tilrettelegging og redigering av data. Via øvinger basert på verktøy som ArcGIS Pro lærer studentene å lage gode kart.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap:

  • har grunnleggende forståelse av GIS, og teoretiske begreper knyttet til GIS.
  • har grunnleggende kunnskap om særegenhetene ved GIS-data.

Ferdigheter:

  • kan bruke grunnleggende funksjoner i GIS programvare for å samle inn, behandle, analysere og visualisere romlig informasjon.

Generell kompetanse:

  • kan forholde seg kritisk til, og forklare hva GIS er.
  • kan se muligheter ved å bruke GIS for ulike typer problemløsning.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 5 interaktive samlinger, inntil 10 øvingsveiledninger og inntil 10 nettbaserte læringsmoduler.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeider

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet i emnet er innlevering av inntil 20 arbeider som leveres stegvis gjennom semesteret. Alle arbeidene må være levert og godkjent for å kvalifisere for å ta eksamen i emnet. Eksamen i emnet er en mappe.

Samme eksamensform gis ved gjentak av eksamen og ved forbedring av karakter. Eksamen tilbys både vår og høst.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG3526 7.5 HØST 2019
GEOG2009 7.5 HØST 2019
TBA4240 2.5 HØST 2021
BI6001 2.5 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geografi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappe 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU