course-details-portlet

GB8406 - Bruddmekanikk i berg

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet handler om dannelse og utvikling av sprekker i berg. Det omfatter teorier, testmetoder, laboratorie- og feltobservasjoner, bruddtyper, skalaeffekt og akustisk overvåkningsteknikk. Emnet inkluderer både fundamentet av bruddmekanikk og den nyeste utviklingen innenfor fagområdet. Kunnskapen man tilegner seg i emnet er nyttig til å forstå og tolke oppsprekking i berg og bergmasser.

Læringsutbytte

INGRESS:
Kandidaten skal ha kunnskap om og forståelse av bergbrudd knyttet til underjordisk bergarbeid.

KUNNSKAPER:
Kandidaten skal ha kunnskap om grunnlag i bruddmekanikk, egenskaper til brudd i berg, konstitutiv modellering, prøvningsmetoder og nye utviklinger i forskningen i bruddmekanikk i berg.

FERDIGHETER:
Kandidatene skal kunne gjennomføre vurdering av belastningsforholdene til underjordiske åpninger på grunn av bergsbruddformer observert i feltet. De skal også kunne måle bruddparametere.

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten skal utvikle evner til problemløsning knyttet til brudd i berg og berg-liknende materialer, særlig med bruk av kunnskaper i bruddmekanikk og bergmekanikk.

Læringsformer og aktiviteter

Undervises hvert annet år, neste gang våren 2022. Undervisningen vil foregå som både forelesning og som egen lesning. Vekten skal legges på diskusjoner av individuelt tilpasset lesepensum. I løpet av semestret gis det inntil tre skriftlige oppgaver. Disse skal besvares i form av rapport, som er gjenstand for evaluering og karakter.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår inntil tre skriftlige oppgaver (50 %) og avsluttende muntlig eksamen (50 %). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sluttkarakteren angis med karakter bestått / ikke bestått. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng). Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Geologi og bergteknikk (PHGEOL)
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

TGB4210 Bergmekanikk og geoteknikk, grunnkurs, TGB4212 Bergmekanikk, videregående kurs, eller andre relevante emner relatert til berg, bergmasser, mekanikk og materialegenskaper. Emnet krever opptak til ph.d.-studiet i ingeniørvitenskap (PHIV eller PHGEOL), eller godkjenning fra emneansvarlig.

Kursmateriell

Artikkelsamling og notater

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bergmekanikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU