course-details-portlet

GB8406 - Bruddmekanikk i berg og bergmasse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og rapport(er)
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 50/100 1 timer D
Rapport 50/100

Faglig innhold

Emnet handler om dannelse og utvikling av enkeltsprekker i berg bruddtyper i bergmasse. Det omfatter teorier, testmetoder, laboratorie- og feltobservasjoner, bruddtyper i berg og bergmasse, skalaeffekt og akustisk overvåkningsteknikk. Emnet inkluderer både fundamentet av bruddmekanikk og den nyeste utviklingen innenfor fagområdet. Kunnskapen man tilegner seg i emnet er nyttig til å forstå og tolke oppsprekking i berg og bergmasse.

Læringsutbytte

INGRESS: Kandidaten skal ha kunnskap om og forståelse av bergbrudd knyttet til underjordisk bergarbeid.

KUNNSKAPER: Kandidaten skal ha kunnskap om grunnlag i bruddmekanikk, egenskaper til brudd i berg, konstitutiv modellering, prøvningsmetoder og nye utviklinger i forskningen i bruddmekanikk i berg.

FERDIGHETER: Kandidatene skal kunne gjennomføre vurdering av belastningsforholdene til underjordiske åpninger på grunn av bergsbruddformer observert i feltet. De skal også kunne måle bruddparametere.

GENERELL KOMPETANSE: Kandidaten skal utvikle evner til problemløsning knyttet til brudd i berg og berg-liknende materialer, særlig med bruk av kunnskaper i bruddmekanikk og bergmekanikk.

Læringsformer og aktiviteter

Undervises hvert annet år, neste gang våren 2025. Undervisningen vil foregå som både forelesning og som egen lesning. Vekten skal legges på diskusjoner av individuelt tilpasset lesepensum. I løpet av semestret gis det inntil tre skriftlige oppgaver. Disse skal besvares i form av rapport, som er gjenstand for evaluering og karakter.

Mer om vurdering

For å bestå emnet må både de inntil tre skriftlige rapportene (50 %) og avsluttende muntlig eksamen (50 %) være bestått. For å få bestått kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng). Studenter som har strøket i emnet gjentar bare delen(e) de har strøket på.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

TGB4210 Bergmekanikk og geoteknikk, grunnkurs, TGB4212 Bergmekanikk, videregående kurs, eller andre relevante emner relatert til berg og bergmasse, mekanikk og materialestyrke. Emnet krever opptak til ph.d.-studiet i ingeniørvitenskap (PHIV eller PHGEOL), eller godkjenning fra emneansvarlig.

Kursmateriell

Artikkelsamling og notater.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bergmekanikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og rapport(er)

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU