course-details-portlet

GB8310 - Spenningsrelaterte stabilitetsproblemer i undergrunnsanlegg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 75/100 D
Arbeider 25/100 A

Faglig innhold

Emnet skal styrke kunnskap innen spenningsinduserte ustabilitet problemer i tunneler og bergrom.

Læringsutbytte

KUNNSKAP:-
Etter gjennomføring av dette emnet skal kandidaten ha kunnskap innen spenningsrelaterte problemer i tunneler og bergrom på et internasjonalt nivå.

FERDIGHETER:-
Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten kunne anvende teori og/eller metodikk innen bergspenninger og problemstillinger knyttet til spenningsrelaterte problemer i tunneler og bergrom.

GENERELL KOMPETANSE:-
Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten ha fått erfaring med å sette seg inn i og presentere forskningsresultater i et utvalgt vitenskapelig emne som basis for videre forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys hvert andre år, neste gang høst 2020. Emnet tilbys på engelsk. Undervisning skal være som ledet selvstudium. Studenten skal skrive en oversiktsartikkel i det valgte temaet. Temaet skal godkjennes av professor som tilbyr emnet.

Mer om vurdering

For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng). Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

Videregående kunnskap i ingeniørgeologi (tilsvarende emne TGB4190 Ingeniørgeologi, videregående kurs).

Kursmateriell

Kompendium med relevante artikler fra journaler og del av bøker (innhold kan forandres ved behov).

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Fordypningstimer: 12

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 75/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 25/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 75/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 25/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU