course-details-portlet

GB8310 - Spenningsrelaterte stabilitetsproblemer i undergrunnsanlegg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer

Faglig innhold

Emnet skal styrke kunnskap innen spenningsinduserte ustabilitetsproblemer i tunneler og bergrom med mål om å oppnå stabile, langvarige og bærekraftige løsninger for bruk av bergrom.

Læringsutbytte

KUNNSKAP: Etter gjennomføring av dette emnet skal kandidaten ha kunnskap innen spenningsrelaterte problemer i tunneler og bergrom på et internasjonalt nivå.

FERDIGHETER: Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten kunne anvende teori og/eller metodikk innen bergspenninger og problemstillinger knyttet til spenningsrelaterte problemer i tunneler og bergrom.

GENERELL KOMPETANSE:

Studentene vil få generell kompetanse i å evaluere og vurdere ulike spenningsrelaterte ustabiliteter i tunneler og bergrom slik at de kan designe tunneler og bergrom som er stabile på kort og lang sikt, samt fremlegge bærekraftige og kostnadseffektive løsninger.

Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten ha fått erfaring med å sette seg inn i og presentere forskningsresultater i et utvalgt vitenskapelig emne som basis for videre forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys hvert andre år, neste gang høst 2022. Emnet tilbys på engelsk. Undervisning skal være som ledet selvstudium. Studenten skal skrive en oversiktsartikkel i det valgte temaet. Temaet skal godkjennes av professor som tilbyr emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oversiktsartikkel

Mer om vurdering

For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Videregående kunnskap i ingeniørgeologi (tilsvarende emne TGB4190 Ingeniørgeologi, videregående kurs).

Kursmateriell

Kompendium med relevante artikler fra journaler og del av bøker (innhold kan forandres ved behov).

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU