GB8310 - Spenningsrelaterte stabilitetsproblemer i undergrunnsanlegg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100 A
Muntlig eksamen 75/100 D

Faglig innhold

Emnet skal styrke kunnskap innen spenningsinduserte ustabilitet problemer i tunneler og bergrom.

Læringsutbytte

KUNNSKAP:-
Etter gjennomføring av dette emnet skal kandidaten ha kunnskap innen spenningsrelaterte problemer i tunneler og bergrom på et internasjonalt nivå.

FERDIGHETER:-
Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten kunne anvende teori og/eller metodikk innen bergspenninger og problemstillinger knyttet til spenningsrelaterte problemer i tunneler og bergrom.

GENERELL KOMPETANSE:-
Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten ha fått erfaring med å sette seg inn i og presentere forskningsresultater i et utvalgt vitenskapelig emne som basis for videre forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys hvert andre år, neste gang våren 2017 Emnet tilbys på engelsk. Undervisning skal være som "guided selvstudium". Den krever en oversiktsartikkel i det valgte temaet. Temaet skal godkjennes av professor som tilbyr emnet. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Mer om vurdering

Hver del som ikke ble bestått må tas på nytt (rapport og / eller eksamen).

Forkunnskapskrav

Videregående kunskap i ingeniørgeologi (tilsvarende emner TGB5100 Rock Engineering eller TGB4190 Ingeniørgeologi, videregående kurs).

Kursmateriell

Kompendium med relevante artikler fra journaler og del av bøker (innhold kan forandres ved behov).

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 25/100 A
Høst ORD Muntlig eksamen 75/100 D
Vår ORD Arbeider 25/100 A
Vår ORD Muntlig eksamen 75/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.