FY8909 - Nanofysikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2014/2015

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 C

Faglig innhold

Nanoteknologi gjør det mulig å lage elektroniske kretser på en lengdeskala der både partikkel- og bølgeegenskapene til elektronene er viktige. Dette har banet veien for oppdagelsen av en rekke nye fysiske effekter der noen brukes i moderne nanoelektronikk. Dette kurset vil ta for seg noen av de mest sentrale nano-skala-fenomenene, der både klassisk fysikk og kvantemekanikk benyttes i forståelsen. Aktuelle tema er bl.a: kvantisert konduktans, Coulomb-blokkade, Büttiker-Landauer-formalisme, svak lokalisering, universelle konduktansfluktuasjoner, kvante-Hall-effekt, Aharonov-Bohm-effekt, gigantisk magnetmotstand, grafen.

Læringsutbytte

Studenten skal, med relativt enkle fysiske modeller anvendt på nye eksperimentelle resultater, lære hvordan grunnleggende fysikk kan brukes til å beskrive og forstå oppførselen til elektroner i nano-skala materialer. Kurset vil forhåpentlig motivere for både teoretisk og eksperimentell fordypning av elektrontransport i nanomaterialer.
Kunnskaper: Studenten skal kjenne til sentrale effekter og fenomener relatert til elektrontransport i nanofysikk.
Ferdigheter: Studenten skal lære å analysere effekter og fenomener i nanofysikk med bruk av grunnleggende klassisk fysikk og kvantemekanikk, standard matematiske metoder og enkle numeriske beregninger.
Generell kompetanse: Studenten lærer å søke opp, lese og formidle litteratur nær forskningsfronten i nanofysikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Obligatoriske arbeider etter avtale, avhengig av antall studenter. Tidspunkt for eksamen avtales underveis.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeider

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFY4340 7.5 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 C 20.05.2015 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.