FY8302 - Kvanteteorien for faste stoffer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet gis etter avtale med foreleser. Emnet gir en beskrivelse av elementære eksitasjoner i faste stoffer. Innhold: Andre-kvantisering, elektron-fonon vekselvirkning, BCS-teori og supraledningsevne, elektron-korrelasjoner, metall-isolator overgang. Kondo-problemet, Fermi-væsker, singulære Fermi-væsker.

Læringsutbytte

Studenten skal oppnå innsikt i moderne kvantemekanisk teori for faste stoffer, og dessuten, gjennom utvalgte eksempler, få økt forståelse for sentrale begreper innen kondenserte mediers fysikk, slik som faseoverganger og korrelasjoner. Kurset egner seg godt for Master- og PhD-studenter som ønsker å få en fundamental forståelse for sammenhengen mellom ulike systemer i kondenserte mediers fysikk, så som metaller, halvledere, ferromagneter, antiferromagneter, superledere, og sterkt korrelerte systemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier eller ledet selvstudium, avhengig av antall studenter. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk. Kontinuasjonseksamen kan bli endret fra skriftlig til muntlig.

Kursmateriell

Kvanteteorien for faste stoffer, kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIF4923 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 10.12.2016 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.