course-details-portlet

FY6013 - Mekanikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Generell innføring i mekanikk.
Newtons bevegelsesligninger.
Bevarelse av energi, bevegelsesmengde og spinn.
Eksperimentelle arbeidsmåter, metoder for måling av fysiske størrelser, databehandling, tolkning og dokumentasjon.

Læringsutbytte

Studenten skal
• gjennom en kombinert teoretisk og eksperimentell tilnærming til faget oppnå grunnleggende forståelse for Newtons mekanikk
• lære å forstå og bruke sentrale begrep som energi, bevegelsesmengde, spinn og gravitasjon
• lære eksperimentelle metoder i fysikken
• kunne planlegge og gjennomføre eksperimentelt arbeid med og uten teknologiske hjelpemidler

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og lab på samlingene.

Nettforelesninger, øvinger og skriving av rapporter mellom samlingene.

Veiledning og samarbeid med andre studenter på blackboard.

Studiet er nettbasert med ti dager samling på NTNU, fordelt på tre uker.

Samlingene omfatter to emner slik at dette emnet bruker 50 % av arbeidstiden hver av ukene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger mellom samlingene
  • Forelesninger, øvinger og lab på samlingene

Mer om vurdering

Skriftlig hjemmeeksamen, 5 timer.

Ved utsatt eksamen kan vurderingsformen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fysikk årsstudium - videreutdanning for lærere (FJFYSVUÅ)

Forkunnskapskrav

Matematikk på nivå med R2/3MX i videregående skole.

Kursmateriell

https://openstax.org University physics

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU