course-details-portlet

FY6013 - Mekanikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Kinematikk. Newtons lover. Arbeid og energi. Impuls (Bevegelsesmengde). Dreiemoment. Treghetsmoment. Dreieimpuls (Spinn). Bevaringslover.

Læringsutbytte

Studenten skal • gjennom en kombinert teoretisk og eksperimentell tilnærming til faget oppnå grunnleggende forståelse for Newtons mekanikk • lære å forstå og bruke sentrale begrep som energi, impuls (bevegelsesmengde) og dreieimpuls (spinn) • lære eksperimentelle metoder i fysikken • kunne planlegge og gjennomføre eksperimentelt arbeid med og uten teknologiske hjelpemidler

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, lab. Studiet er samlings- og nettbasert.

Obligatoriske aktiviteter

  • Forelesninger, øvinger og lab på samlingene
  • Øvinger mellom samlingene

Mer om vurdering

Skriftlig hjemmeeksamen. Ved utsatt eksamen kan vurderingsformen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Fysikk 1, 8.-13. trinn (KFYS1-8-13)

Forkunnskapskrav

Matematikk-kompetanse på nivå med R2 i videregående skole.

Kursmateriell

https://openstax.org University physics

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
27.11.2023

Innlevering
30.11.2023


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU