course-details-portlet

FRAC1200 - Grammatikk, fonetikk og praktisk fransk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/3 20 minutter
Hjemmeeksamen 2/3 4 timer
Muntlig eksamen 1/3 20 minutter

Faglig innhold

Grammatikk, fonetikk, skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenter som har bestått dette emnet
- behersker elementær fonemisk og fonetisk transkripsjon.
- behersker elementær setningsanalyse og morfologi.
- behersker elementær nominal- og verbalsyntaks.

Ferdigheter:
Studenter som har bestått dette emnet
- kan uttrykke seg på fransk både skriftlig og muntlig med forståelig uttale.
- kan benytte oppslagsverk (ordbøker, elektroniske ordbøker, Bescherelle) effektivt.
- kan bøye og systematisk beskrive franske substantiv, adjektiv, verb og pronomen.
- kan gi en elementær beskrivelse av det franske lydsystemet.
- kan anvende disse kunnskapene i muntlig fransk.

Generell kompetanse:
Studenter som har bestått dette emnet
- kan forstå hvordan de selv og andre lærer fremmedspråk.
- kan reflektere over hvordan språk henger sammen med identitet.
- kan tilpasse egen adferd og kommunikasjon til ulike kulturer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppeundervisning, språklaboratorium. All undervisning er obligatorisk.

Oversikt over undervisningen
Grammatikk:
3 klokketimer x 14 uker forelesninger
1,5 klokketimer x 14 uker gruppeundervisning
Fonetikk:
3 klokketimer x 8 uker forelesninger
1,5 klokketimer x 12 uker gruppeundervisning
Praktisk fransk :
3 klokketimer x 14 uker gruppeundervisning

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppmøte
  • Skriftlig innlevering i fonetikk og fonologi
  • Skriftlig innlevering i grammatikk

Mer om vurdering

Vurderingsform:

- Hjemme-eksamen (4 timer) som teller 2/3 i fastsettingen av endelig karakter.

- Digital muntlig eksamen (ca. 20 minutter) som teller 1/3 i fastsettingen av endelig karakter.

Det gis separate karakterer for hver eksamensdel. I den samlete karakteren vektes deleksamenene som oppgitt ovenfor. På vitnemål og karakterutskrifter fra NTNU vil kun samlet endelig karakter stå oppgitt.

Alle deleksamener må ha karakteren E eller bedre for at studenten skal bestå eksamen som helhet. Ved stryk må alle deleksamener tas på nytt. Ved gjentak av bestått emne må alle deleksamener tas på nytt.

 

Eksamen skal i sin helhet besvares på fransk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fransk med didaktikk (ÅFRANCAEN)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til årsstudiet i fransk med didaktikk i Caen

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FRA1200 7.5 01.09.2017
FRA1210 7.5 01.09.2019
FRA1010 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Fransk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fransk språk
  • Fransk
  • Fransk språkvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 2/3

Utlevering 09.12.2020

Innlevering 09.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 2/3

Utlevering 31.05.2021

Innlevering 31.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU