course-details-portlet

FRA3333 - Praktisk oversettelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer F

Faglig innhold

Emnet øver studentene i oversettelse fra norsk til fransk og fra fransk til norsk. Autentiske norske tekster hentet fra aviser, faglitteratur og/eller skjønnlitteratur er utgangspunkt for oversettelsene.

Studentene skal oversette tekstene før de møter til undervisning. I undervisninga blir så oversettelsene diskutert og kommentert både med tanke på ordvalg, alternative uttrykksmåter, stilnivå og eventuelle grammatiske vanskeligheter. Fokus er på idiomatisk og korrekt språkbruk på fransk.

Dette er et praktisk emne som krever aktiv deltakelse fra den enkelte student.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har bestått dette emnet

- kan redegjøre for ulike kontrastive aspekter i oversettelser mellom norsk og fransk og vice versa

- kan reflektere over alternative uttrykksmåter

Ferdigheter

Kandidater som har bestått dette emnet

- har språkferdighet i fransk tilsvarende nivå B2/C1 i Det europeiske rammeverket

- kan oversette autentiske tekster innen ulike sjangere fra norsk til fransk og fra fransk til norsk

- kan tilpasse oversettelsen sin til ulike stilnivå

- kan bruke analoge og digitale oversettelsesmedier på en kritisk og hensiktsmessig måte

Generell kompetanse

Kandidater som har bestått dette emnet

- har forståelse for formidling av meningsinnhold på tvers av språk og kulturer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger med diskusjon. Det forventes at studentene deltar aktivt i undervisningen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • 4 oversettelser

Mer om vurdering

4 timers skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart. Noe studiemateriell vil bli utdelt i løpet av semesteret.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FRA3303 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Fransk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fransk språk
  • Fransk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F 21.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F 08.06.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU