course-details-portlet

FRA2600 - Forskningsrettet fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter

Faglig innhold

Emnet tar for seg et tema innenfor fransk litteratur eller språk og viser hvordan dette temaet belyses i aktuell forskning. Temaet vil være knyttet til forskningsaktiviteter ved instituttet. Studentene får kunnskap om et spesialisert tema og om hvordan forskning innen fransk litteratur- eller språkvitenskap foregår. Ved å lese et utvalg forskningslitteratur om temaet og delta i diskusjoner og presentasjoner, oppøver studentene ferdigheter i fransk på et høyt akademisk nivå.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har bestått dette emnet

- har kunnskap om et spesialisert tema

- har innsikt i hvordan et spesialisert tema kan undersøkes vitenskapelig

Ferdigheter

Kandidater som har bestått dette emnet

- er i stand til å lese forskningslitteratur om et spesialisert tema

- kan presentere og diskutere vitenskapelige framstillinger av et spesialisert tema

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og/eller seminar. Studentene skal delta aktivt i undervisningen i form av diskusjoner og presentasjoner.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 obligatorisk oppgave

Mer om vurdering

Emnet har muntlig eksamen i form av en muntlig presentasjon med en varighet på omlag 30 minutter. Kandidaten skal ha med skriftlige notater. Tema for eksamen gis en uke før eksamensdato.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart. Noe studiemateriell vil bli utdelt i løpet av semesteret.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Fransk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fransk språk
  • Fransk litteratur
  • Fransk
  • Fransk kulturkunnskap
  • Fransk litteraturvitenskap
  • Fransk språkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 07.06.2024
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU