course-details-portlet

FRA1100 - Innføring i fransk litteratur og kultur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

FRA1100 er et allment innføringsemne i fransk med hovedvekt på intensiv ferdighetstrening i skriftlig og muntlig fransk. Kurset omfatter en første innføring i nyere fransk litteratur og kultur, og gir et grunnlag for videre franskstudier.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått dette emnet:
- kjenner til et utvalg av både litterære tekster og sakprosa
- kjenner til grunnleggende tilnærmingsmåter i tekstanalyse
- har kjennskap til sosiale og politiske forhold i det franske samfunnet
- kan skrive på fransk om fransk litteratur og kultur
- kan bruke kilder på en etterrettelig måte

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid med diskusjon. Assistert kollokvie. Skriftlig ferdighetstrening. All undervisning foregår på fransk.
Det kreves 80% obligatorisk oppmøte i undervisningen (forelesninger og gruppearbeid).

Obligatoriske aktiviteter

  • 4 kortere arbeider
  • 80% obligatorisk oppmøte

Mer om vurdering

Eksamen skal i sin helhet besvares på fransk. Informasjon om hvilke ordbøker som eventuelt er tillatt brukt under eksamen er tilgjengelig i pensumheftet for fransk ved semesterstart.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FRA1300 7.5 01.09.2014
FRAC1100 7.5 01.09.2017
FRA1110 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2018

Undervisningsspråk: Fransk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fransk litteratur
  • Fransk
  • Fransk kulturkunnskap
  • Fransk litteraturvitenskap
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 03.12.2018 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
SL274 Sluppenvegen 14 0
SL120 Sluppenvegen 14 0
DI41 Idrettssenteret (Dragvoll) 0
D14, bygg 9 Dragvoll 2 (Bygg 7-10) 0
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 29.05.2019 15:00
Rom Bygning Antall kandidater
SL271 Sluppenvegen 14 0
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 0
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU