course-details-portlet

FP4350 - Bypolitiske teorier og planleggingsteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 40/100
Hjemmeeksamen 60/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet gir innføring i planlegging med utgangspunkt i bypolitiske betraktninger og planleggingsteori. Bypolitikk og governance er sentralt for å beskrive samarbeid mellom ulike aktører, befolkningsmedvirkning,og andre typer prosesser som er viktig med hensyn til gjennomføring av planlegging.

Læringsutbytte

Kunnskap:Studenten- har kunnskap om ulike bypolitiske teorier og inngående kunnskap om planleggingsteorierFerdigheter:Studenten- kan forstå planleggingsprosesser ut fra bypolitisk organisering, samarbeid og medvirkningGenerell kompetanse:Studenten- har grunnleggende forståelse for planleggingens samfunnsmessige rolle og behovet for konstruktivt samarbeid i fysisk planlegging.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger om de generelle bakgrunnstema som bypolitikk, planleggingsteori, samarbeid og befolkningsmedvirkning og forhandlinger. Seminarer der studentene kan jobbe og diskuterer i grupper for å forberede til oppgaven i emnet. Emnet vil ha en obligatorisk lesing-og skrivings workshop, som skal bidra til utvikling av akademisk skrivingsferdighter for studenter.

Mer om vurdering

Vurderingen skal bestå av to deler - en obligatorisk oppgave (som teller 40% av karakteren) og en ukes hjemmeeksamen (som teller 60% av karakteren). Disse leveres individuelt. Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad innen planleggingsrelevante studieretninger

Kursmateriell

Kurset vil bygge på relevante bøker og artikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Planleggingsteori
  • Politisk historie
  • By- og regionplanlegging
  • Samfunnsgeografi
  • Urbanisme
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 60/100

Utlevering
17.11.2023

Innlevering
24.11.2023


23:59


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU