FP4350 - Planleggingsteori og bypolitiske teorier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Kurset vil gi en innføring i planprosesser med utgangspunkt i planleggingsteoretiske og bypolitiske betraktninger. Bypolitikk og governance er sentralt for å beskrive samarbeid mellom ulike aktører, befolkningsmedvirkning, forhandlinger og andre typer gruppeprosesser som er viktig med hensyn til gjennomføring av ulike planprosesser.

Læringsutbytte

Studenten skal ha kunnskap om:
- Ulike planleggingsteorier og bypolitiske teorier
- Ulike planleggingsprosesser i en bypolitisk setting
- hvordan en kan organisere planleggingsprosesser
- befolkningsmedvirkning.

Studenten skal ha generell kompetanse:
- planleggingens samfunnsmessige rolle og behovet for konstruktivt samarbeid i fysisk planlegging.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger om de generelle bakgrunnstema som bypolitikk, planleggingsteori, samarbeid og befolkningsmedvirkning og forhandlinger.
Seminarer der studentene skal bidra for få lov til å levere essay.
Øvinger mht medvirkning og forhandlinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Rapport

Mer om vurdering

Øvinger må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad innen planleggingsrelevante studieretninger

Kursmateriell

Kurset vil bygge på et kompendium med utvalgte kapitler fra relevante bøker og artikler.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 02.12.2017 09:00 Storhall del 1 , DI42
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.