course-details-portlet

FM3004 - Kulturpolitikk og prosjektutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjektoppgave med justerende muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave med justerende muntlig 100/100

Faglig innhold

Alle studenter på masterprogram i film- og medievitenskap vil ha nytte av å forstå kulturpolitikken i samfunnet. Enten man ser for seg en karriere som forsker, forvalter eller utøvende i kulturlivet vil et grep om kulturpolitikk og kulturøkonomi, samt praktiske ferdigheter i søknadsskriving, spille en sentral rolle for yrkesutøvelsen etter endt studium. Emnet gir en innføring i dette feltet gjennom et pensum som i stor grad er basert på kulturpolitiske dokumenter fra dagens norske kulturliv.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet har studenten kunnskaper om:

 • ulike kunst- og kulturfelt i Norge.
 • historiske forhold for norsk kulturpolitikk.
 • sentrale begreper i kulturpolitikk.
 • kultur som økonomi og industri.
 • funksjoner og formål med kulturelle støtteordninger, strukturer og prosesser på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Ferdigheter

Studenter som har fullført emnet kan:

 • utføre oppgaver knyttet til planlegging og gjennomføring av kulturprosjekter, som "pitching" av prosjektidé og søknadsskriving.
 • reflektere kritisk over kulturpolitikk og støtteordninger.
 • samarbeide med aktører i kulturlivet.

Læringsformer og aktiviteter

I tillegg til forelesninger og seminarer ledet av instituttets film- og medieforskere vil emnet inkludere gjester fra kulturlivet og besøk på lokale kulturinstitusjoner. Undervisningsspråket er i all hovedsak norsk, men engelsk kan forekomme.

Obligatoriske aktiviteter:

 • Studenten skal i løpet av semesteret holde en midtveispresentasjon av prosjektet som danner grunnlaget for eksamen (se under).
 • Studentene må delta på minimum 80 % av forelesningene/seminarene.

Studentene plikter å holde seg orientert om beskjeder fra instituttet eller emneansvarlig via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

 • Midtveispresentasjon
 • Obligatorisk deltakelse 80 %

Mer om vurdering

Eksamen består av en semesteroppgave som har form som en søknad om støtte til et kulturarrangement, inkludert prosjektbeskrivelse og et enkelt budsjett.

Prosjektet skal deretter bli presentert som en "pitch" for komiteen som har bedømt oppgaven. Framføringen i denne muntlige eksamen kan justere karakteren på semesteroppgaven.

Forkunnskapskrav

Forutsetter avlagt bachelorgrad innenfor humanistiske eller samfunnsvitenskapelige fag.

Kursmateriell

Pensum består av faglitteratur, kulturpolitiske dokumenter og prosjektbeskrivelser, på ca. 600 sider.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Filmvitenskap
 • Kunsthistorie
 • Medievitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjektoppgave med justerende muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosjektoppgave med justerende muntlig 100/100

Innlevering
21.11.2023


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Prosjektoppgave med justerende muntlig 100/100

Innlevering
25.03.2024


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU