course-details-portlet

FILM3012 - Posisjoner i filmvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 dager

Faglig innhold

FILM3012 er et emne som fokuserer på teoretiske posisjoner og metoder i filmvitenskapen.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha fullført emnet skal studenten ha:
- kunnskap om filmvitenskapen som fagtradisjon.
- kunnskap om relasjonen og den gjensidige påvirkningen mellom filmteori, filmhistorie og filmanalyse.

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:
- identifisere hvordan ulike filmvitenskapelige forskningstradisjoner forholder seg til hverandre og hvilke kunnskapsinteresser som har vært styrende.
- reflektere over filmteoriens plass i analyse og fortolkning av film.
- diskutere hvordan sentrale filmteoretiske spørsmål er blitt behandlet i ulike filmteoretiske tradisjoner.
- redegjøre for hvordan filmhistorisk kunnskapsutvikling har vært preget av ulike metodologiske innfallsvinkler og oppfatninger av filmmediet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og visninger. Undervisningsspråket er vanligvis norsk, men engelsk kan også forekomme.

Studenten plikter å holde seg orientert om beskjeder fra instituttet eller emneansvarlig via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig seminarinnlegg med skriftlig dokumentasjon

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av en 6-dagers hjemmeeksamen der studenten besvarer et oppgavesett gjennom et skriftlig arbeid på 4000 - 6000 ord.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Film- og medievitenskap (MFMV) - enkelte retninger
Filmvitenskap (MFILM)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i film- og medievitenskap med studieretningen fimvitenskap, og for studenter på studieretningen medievitenskap, som har tatt FILM2001 og FILM1104 eller tilsvarende.

Kursmateriell

Pensum er på ca. 1200 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FILM3003 15.0
MPROD3012 7.5 01.09.2009
FVP3002 7.5 01.09.2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Filmvitenskap
  • Film- og videoproduksjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 20.11.2020

Innlevering 30.11.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 09.03.2021

Innlevering 17.03.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU