course-details-portlet

FILM1103 - Filmen i samfunnet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

FILM1103 er et basisemne som fokuserer på filmens rolle i samfunnet rundt oss. Emnet gir studenten et innblikk i sentrale kulturelle, kommersielle og ideologiske problemstillinger vedrørende filmens betydning i samfunnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet har studenten:

  • kunnskap om filmens rolle i samfunnet, både som kommersiell industri, som kunstart, og som en kilde til innsikter i samfunnet omkring oss
  • kunnskap om ideologi, klasse, etnisitet, kjønnsrelasjoner og vold på film
  • kunnskap om filmens institusjoner, som for eksempel produksjons- og distribusjonsordninger, støtteordninger, filmkritikk og sensur.

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet kan studenten:

  • gjennomføre akademiske filmanalyser som drøfter forholdet mellom film og samfunn.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og visninger. Undervisningsspråket er vanligvis norsk, men engelsk kan også forekomme. Studentene plikter å holde seg orientert om beskjeder fra instituttet eller emnesansvarlig via Blackboard.

Obligatorisk aktivitet: - skriftlige innleveringer

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlige innleveringer

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av en 3-dagers hjemmeeksamen, der studenten besvarer et oppgavesett gjennom et skriftlig arbeid på 3000-4000 ord.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Emnets pensum er på ca. 600 sider, samt filmer og serieepisoder som vises i sin helhet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FILM1012 7.5 HØST 2018
FILM1011 7.5 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Filmvitenskap
  • Film- og videoproduksjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
14.10.2022

Innlevering
19.10.2022


10:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
02.03.2023

Innlevering
06.03.2023


10:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU