course-details-portlet

FENT2020 - Energisystem analyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Gruppeoppgave med fremføring
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppeoppgave med fremføring 100/100

Faglig innhold

- Systembegrep - Systemanalyse - Forskjellige energisystemer som bygg/industri/kommuner etc. - Modellering - Simulering/optimalisering

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha Kunnskap om: - Ha grunnleggende kunnskap om energisystem på ulike nivåer - Hvordan man beskriver de tekniske komponentene som inngår i et energisystem - Gjøre rede for de viktigste komponenter av et energisystem. - Integrering av ulike energikilder ved studie av energisystem - Systemtilnærming og særlig om energisystem og modellering av det Ferdigheter: - Studenten skal kunne modellere enkle og komplekse energisystemer - Studenten skal kunne beregne nødvendig kapasitet med hjelp av analyseverktøy - Studenten skal kunne gjøre økonomiskvurdering ved design av energisystem. - Studenten skal videre anvende simulerings-/optimaliseringsverktøy på praktiske og teoretiske problemstillinger innen energisystem Generell kompetanse: - Studenten skal kunne formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Prosjektarbeid: - Deltakelse i prosjekt der simulerings-/optimaliseringsverktøy benyttes for å løse forskjellige problemstilling innen energisystem. Innledende forelesninger, prosjektoppgave. øvinger - Enkelte tema undervises på engelsk

Obligatoriske aktiviteter

  • Oblig

Mer om vurdering

Ved stryk må forbedret rapport leveres, og muntlig presentasjon skal holdes i mars året etter.

Obligatoriske arbeidskrav: 10 øvinger, alle må være godkjent.

Kursmateriell

oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FENA2020 7.5 HØST 2019
FENG2020 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og miljøfysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Gruppeoppgave med fremføring

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Gruppeoppgave med fremføring 100/100

Utlevering
15.11.2023

Innlevering
30.11.2023


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Gruppeoppgave med fremføring 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU