course-details-portlet

FENG2021 - Solenergi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell prosjekt oppgave 30/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

- Solen som energikilde og kort historie om solenergi

- Bruk av solenergi i Norden og globalt

- Ressursmessige, tekniske og økonomiske rammer for:

 • Solenergi sstimering
 • Solfangere
 • Solceller, og kombinerte solfanger/solcelle systemer
 • Miljøaspekter og bærekraftperspektiv med solenergi
 • Tekno-økonomiske vurdering av solfanger/solcellesystemer

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om:

 • Ha grunnleggende kunnskap om sol til energiformål.
 • Ha grunnleggende kunnskap om tilgangen og fordeling av solressurser nasjonalt og globalt
 • Anlyse av solgeimetri.
 • De forskjellige omvandlingskomponenter og anvendelses område.
 • Virkningsgrader og kapasitetsfaktor
 • Gjøre rede for de viktigste konverteringsprosesser.
 • Integrering av solenergi i energisystemet

Ferdigheter:

 • Studenten skal kunne beregne effekt, energi, virkningsgrader og kapasitetsfaktor i forbindelse med solenergi.
 • Studenten skal kunne beregne nødvendig anleggseffekt ved bruk av solenergi.
 • Studenten skal kunne gjøre økonomisk og miljømessig vurdering ved bruk av solenergi.
 • Studenten skal kunne anvende dataverktøy for å vurdere energiløsninger

Generell kompetanse:

 • Studenten skal kunne gjøre rede for miljøaspekter ved utbygging av sol, vind, geotermisk og havsenergi samt konsekvenser og tiltak som kan gjøres i slike sammenhenger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, oppgaveløsning, lab-arbeid. Utvalgte tema kan bli undervist på engelsk. Obligatoriske arbeidskrav: sju obligatoriske innleveringer som må være godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeid - se emnebeskrivelse (OBL1)

Mer om vurdering

Minimum 70% (f.eks. 7 av 10 innleveringer må godkjenes) innleveringer må godkjennes før skriftlig eksamen.

Prosjekt teller 30% av samlet resultat.

NTNU-karakterprotokoll blir brukt til prosjekt og skriftlig eksamen.

Eksamen vil være digital på Inspera.

Utsatt eksamen i mai/juni.

Kursmateriell

Bøker • Photovoltaics: Fundamentals, Technology and Practice. (Pensum) Forfatter: Konrad Mertens, år: 2018 (2. utgave) • SOLAR ENERGY the physics and engineering of photovoltaic conversion technologies and systems (referanse bok) Forfattere: Arno Smets et al., år: 2016 Webresources • pveducation.org • https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html • https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/ • PVSyst students' version download: https://www.pvsyst.com/shop-prices/

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FENA2021 7.5 HØST 2019
FENT2021 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Energi- og miljøfysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D 12.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M438 Eksamensrom 4.etg, Inngang D Mustad, Inngang D 14
Høst ORD Individuell prosjekt oppgave 30/100

Utlevering
02.10.2023

Innlevering
06.11.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 D 05.06.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M438 Eksamensrom 4.etg, Inngang D Mustad, Inngang D 3
S206 Smaragd 3
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU