course-details-portlet

FENA2022 - Bioenergi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

 • Bruk av bioenergi i Norden og internasjonalt;
 • Karakterisering av biomasse og dens omdannelsesteknikker (kjemisk, biologisk og termisk);
 • Biomasse til flytende biodrivstoff (bioetanol, biodiesel, flytende biogass og mer);
 • Biomasse til faste og gassformige brensler (pellets, hydrokar, bioplast og mer);
 • Biomasse til strøm og varme;
 • Markedskunnskap om sluttmarkedet (varme, elektrisitet og drivstoff) for bioenergi;
 • Bioraffinaderi;
 • Miljøaspekter og bærekraftperspektiv med bioenergi;
 • Tekno-økonomisk vurdering av bioenergisystemer.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om:

 • Tilgang og bruk av bioenergi på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå;
 • De essensielle egenskapene som kreves for konvertering av biomasse til forskjellige produkter;
 • Prosesser og teknikker involverer i biomasseomdannelse til flytende, faste og gassformige biodrivstoff;
 • Prosesser og teknikker involverer i biomasseomdannelse til elektrisitet og varme;
 • Formulering, utvikling og optimalisering av bioraffineringsprosessen;
 • Hybrid Biomasse hybrid energisystem;
 • Livssyklusvurdering av biomasse energisystem;
 • Økonomiske og bærekraftsanalyser av bioenergisystemer.

Ferdigheter:

 • Studentene skal kunne evaluere ulike aspekter ved produksjon av biomasse og forsyningskjede, inkludert utforming av et bioenergianlegg;
 • Studentene skal kunne gjøre økonomiske og miljømessige vurderinger når de bruker bioenergi;
 • Studentene skal kunne bruke dataverktøy til å evaluere energiløsninger knyttet til bioenergi;
 • Studentene skal kunne søke og behandle informasjon innen bioenergi uavhengig.

Generell kompetanse:

 • Studenten skal kunne gjøre rede for miljøaspekter ved bruk av bioenergi samt konsekvenser og tiltak som kan gjøres i slike sammenhenger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (utvalgte tema kan bli undervist på engelsk), oppgaveløsning, labbarbeid.

Obligatoriske arbeidskrav: sju obligatoriske innleveringer som må være godkjent; 1 labrapport må godkjennes.

N.B.: Kurset kan bli gitt som ledet selvstudium dersom det er mindre enn 6 oppmeldte studenter.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk innlevering
 • Lab. rapport

Mer om vurdering

 • Minimum 70% (f.eks. 7 av 10 innleveringer må godkjenes) innleveringer og 1 labrapport må godkjennes før skriftlig eksamen.
 • NTNU-karakterprotokoll blir brukt ved sensurering.
 • Eksamen vil være digital.
 • Utsatt eksamen i august.

Kursmateriell

Bioenergy: Principles and Applications; Authors: Yebo Li and Samir Kumar Khanal, 1st edition, Year: 2017.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FENG2022 7.5 HØST 2019
FENT2022 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Energi- og prosessteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 28.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G325 Gnisten/Fagskolen 1
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU