course-details-portlet

FENA2020 - Energisystem analyse

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

- Systembegrep
- Systemanalyse
- Forskjellige energisystemer som bygg/industri/kommuner etc.
- Modellering
- Simulering/optimalisering
- Lineær programmering

Læringsformer og aktiviteter

Etter fullført emne skal studenten ha
Kunnskap om:
- Ha grunnleggende kunnskap om energisystem på ulike nivåer
- Hvordan man beskriver de tekniske komponentene som inngår i et energisystem
- Gjøre rede for de viktigste komponenter av et energisystem.
- Integrering av ulike energikilder ved studie av energisystem
- Systemtilnærming og særlig om energisystem og modellering av det

Ferdigheter:
- Studenten skal kunne modellere enkle og komplekse energisystemer
- Studenten skal kunne beregne nødvendig kapasitet med hjelp av analyseverktøy
- Studenten skal kunne gjøre økonomiskvurdering ved design av energisystem.
- Studenten skal videre anvende simulerings-/optimaliseringsverktøy på praktiske og teoretiske problemstillinger innen energisystem

Generell kompetanse:
- Studenten skal kunne formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (BIELEKTRO)
Fornybar energi, ingeniør (BIFOREN)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FENG2020 7.5 01.09.2019
FENT2020 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: -

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Energi- og miljøfysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU