course-details-portlet

FENA2020 - Energisystem analyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Gruppeoppgave med fremføring
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppeoppgave med fremføring 100/100

Faglig innhold

- Systembegrep - Systemanalyse - Forskjellige energisystemer som bygg/industri/kommuner etc. - Modellering - Simulering/optimalisering

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha Kunnskap om: - Ha grunnleggende kunnskap om energisystem på ulike nivåer - Hvordan man beskriver de tekniske komponentene som inngår i et energisystem - Gjøre rede for de viktigste komponenter av et energisystem. - Integrering av ulike energikilder ved studie av energisystem - Systemtilnærming og særlig om energisystem og modellering av det Ferdigheter: - Studenten skal kunne modellere enkle og komplekse energisystemer - Studenten skal kunne beregne nødvendig kapasitet med hjelp av analyseverktøy - Studenten skal kunne gjøre økonomiskvurdering ved design av energisystem. - Studenten skal videre anvende simulerings-/optimaliseringsverktøy på praktiske og teoretiske problemstillinger innen energisystem Generell kompetanse: - Studenten skal kunne formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Prosjektarbeid: - Deltakelse i prosjekt der simulerings-/optimaliseringsverktøy benyttes for å løse forskjellige problemstilling innen energisystem. Innledende forelesninger, prosjektoppgave. øvinger - Enkelte tema undervises på engelsk

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Ved stryk må forbedret rapport leveres, og muntlig presentasjon skal holdes i mars året etter.

Obligatoriske arbeidskrav: 10 øvinger og alle må være godkjent.

Kursmateriell

oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FENG2020 7.5 HØST 2019
FENT2020 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Energi- og miljøfysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Gruppeoppgave med fremføring

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Gruppeoppgave med fremføring 100/100

Utlevering
15.11.2023

Innlevering
30.11.2023


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Gruppeoppgave med fremføring 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU