FARM3003 - Famasøytisk innovasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet omhandler aspekter innen utvikling av nye legemidler, og gir en kronologisk gjennomgang av ulike trinn i forsknings- og utviklingsprosessen. Emnet favner fra grunnforskning/identifikasjon av nye drug targets, design av legemiddelmolekyler, formulerings- og produksjonsaspekter til prekliniske og kliniske utprøvninger av nye legemidler. Ved å bruke eksempler fra NTNUs egne forskningsmiljøer får studentene en bedre forståelse av hvordan farmasøytisk industri arbeider. Samtidig vil undervisningen fokusere på områder der det for tiden er stor forskningsaktivitet, for eksempel innen nanomedisin.
Emnet vil gi noe ny basiskunnskap innen de fagområdene som brukes som eksempler på ulike trinn i prosessen fra en idè til et registrert legemiddel. I tillegg skal emnet gi en bred forståelse for hvordan man gradvis og rasjonelt bygger opp den kunnskapsbasen som er nødvendig for til slutt å kunne få et nytt, trygt og effektivt legemiddel på markedet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter å ha fullført emnet skal studenten ha kunnskap om:
- Relevante metoder og strategier for identifikasjon av nye drug targets
- Nye konsepter innen legemiddelutvikling, inkludert nanomedisin
Ferdigheter:
Etter å ha fullført emnet kan studenten:
- Vurdere hvilke eksperimentelle modeller og metoder som bør brukes i prekliniske utviklingsløp
- Vurdere hvilke forhold som bør vektlegges under design av kliniske studier
Generell kompetanse
Etter å ha fullført emnet har studenten:
- Forståelse for hvordan prekliniske og kliniske forsøksprogram må tilpasses det enkelte legemiddel, både med tanke på tenkt indikasjon og fysikalsk-kjemiske egenskaper.
- Forståelse for hvilke krav til effekt og sikkerhet som stilles til nye legemidler.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gis i form av forelesninger og øvinger/gruppearbeid/presentasjoner

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgave

Mer om vurdering

Dersom studenten ikke består emnet, og det er aktuelt med gjentak av eksamen, skal ny skriftlig eksamen avlegges. Det kreves ikke innlevering av ny obligatorisk skriftlig oppgave (OBL2).

Emnet vil ha digital vurdering.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 C 21.12.2017 09:00 H3 Rom 521(Sprokkit) , JB22
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.