ET8301 - Magnetisk konstruksjon av permanent magnetiserte maskiner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 A

Faglig innhold

Dette emnet skal gi studenten forståelse for grunnleggende konstruksjonsprinsipper anvendt på moderne konstruksjoner som permanentmagnetmaskiner. Det legges vekt på å kunne bestemme magnetiske felter og tilhørende krefter, tap og parametre som karakteriserer konstruksjonene.
Det vil bli valgt gjennomgående konstruksjonseksempler der en behandler en rekke delemner som er viktige for å kunne lage en helhetlig god løsning.
Stikkord for delemnene i kurset er:
- Magnetiske og elektriske felter
- Generelt om begrensende faktorer
- Tapsberegninger
- Kjøling
- Isolasjon
- Viklingsutforming
- Magnetiske kjernematerialer
- Permanentmagnetiske materialer
- Optimering
- Kostnadsmodellering

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten ha inngående kunnskap om bruk av permanentmagnetiske materialer i tradisjonell og ny elektrisk maskindesign. Studentene skal også få innsikt i utforming av moderne viklingsløsninger og bli kjent med metoder for analyse av slike.
Ferdigheter:
Etter gjennomført emne skal studenten kunne designe og konstruere permanentmagnetmaskiner.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformen er basert på kollokvium der stoffet oversiktmessig presenteres. Detaljer diskuteres der det er behov for dette. Det forutsettes derfor at alle forbereder seg.
Emnet undervises annet hvert år, neste gang høst 2017.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 A
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.