course-details-portlet

ET8209 - Metoder for planlegging av kraftproduksjon

Om emnet

Nytt fra studieåret 2011/2012

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi grundig forståelse av en rekke sentrale problemstillinger i optimal planlegging av kraftproduksjon, såvel vannkraft som termisk.

Den første delen går inn i vannkraftproduksjon, beregning av vannverdier, langtidsoptimalisering, korttidsoptimalisering og koblinger mellom disse. Forskjellige metoder for å løse ulike problemstillinger blir gjennomgått. Kraftmarkedet diskuteres også.

Videre presenteres sentrale metoder for unit commitment, dvs aggregatplanlegging i hydro-termiske systemer. Kurset tar også for seg kraftsystemkontroll med fokus på primær- og sekundærreserver, samt en innføring i pålitelighetsberegninger.

En større prosjektoppgave innenfor simulering av et kraftsystem må gjennomføres som en del av kurset.

Læringsutbytte

Kunnskap:
1. Innsikt i produksjonsplanlegging i blandede systemer med vannkraft og termisk produksjon.
2. Avanserte metoder for vannkraftplanlegging i markedsbaserte kraftsystemer
3. Konkrete metoder for driftsplanlegging av termisk produksjon, spesielt unit commitment
4. Innsikt i kraftsystemkontroll, spesifikt primær og sekundærreserver
5. Grunnleggende innsikt i sannsynlighetsteoretiske metoder brukt på produksjonskapasitet

Ferdigheter:
1. Kunne formulere relevante optimaliseringsproblemer innenfor fagområdet
2. Kunne løse disse problemene
3. Kunne tolke resultatene og forklare dem på en god måte

Generell kompetanse:
1. Kunnskap om generelle prinsipper og programmer som finnes innenfor området.
2. Trening i anvendelse av operasjonsanalytiske teknikker
3. Forståelse av og innsikt i kraftmarkeder

Ferdigheter:
1. Kunne formulere relevante optimaliseringsproblemer innenfor fagområdet

2. Kunne løse disse problemene

3. Kunne tolke resultatene og forklare dem på en god måte

Generell kompetanse:
1. Kunnskap om generelle prinsipper og programmer som finnes innenfor området.

2. Trening i anvendelse av operasjonsanalytiske teknikker

3. Forståelse av og innsikt i kraftmarkeder

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger.
Emnet undervises annet hvert år, neste gang høsten 2012.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ET8205 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2011

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
  • Teknologiske fag
  • Økonomi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektrisk energi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 09.12.2011
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU