course-details-portlet

ET6205 - Fremtidens distribusjonsnett

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

 • Internasjonale og nasjonale utviklingen mot fremtidens, fornybare elektriske kraftsystem
 • fornybare energikilder (sol, vind, hydrogen osv.)
 • batterisystemer
 • lokale energisystemer; mikronett; distribuert produksjon
 • konseptet kjent som Smart Grid
 • systempåvirkninger relatert til nett, produksjon og kraftmarked
 • kundefleksibilitet og laststyring
 • avanserte målesystemer (AMS)
 • kraftelektronikk
 • leveringskvalitet
 • pålitelighet
 • lastmodellering
 • kost/nytte, miljøvirkninger
 • pågående pilotprosjekter
 • kommunikasjon
 • elektriske transportløsninger

Læringsutbytte

 1. På dette kurset vil deltakerne lære en del grunnleggende forhold knyttet til utviklingen av distribusjonsnettet i fremtiden.
 2. Kursets målsetning er å avklare begreper samt gi oversikt og innføring i muligheter og problemstillinger ved denne type teknologier.
 3. Kurset vil gi godt grunnlag for videre spesialisering innenfor de ulike temaene.
 4. Det vil etableres et opplegg for at deltakere med ulik bakgrunn skal kunne starte kurset med nødvendig faglig basis.
 5. Prosjektoppgaven prøves å tilpasses til konkrete caser som er aktuelle og relevante for deltakeren/virksomheten - hvis mulig.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset baseres på forelesning av eksperter innenfor de aktuelle tema. Forelesninger, individuelle øvinger/oppgaver, gruppeøvinger, samt en prosjektoppgave som skal løses i perioden mellom og etter samlingene. Det vektlegges at det skal være mulig å få diskutert relevante problemstillinger under samlingene.

Mer om vurdering

2 oppgaver må leveres inn mellom de samlinger (teller 20% hver til sluttkarakter) og 1 større rapport etter at samlingene er ferdig (teller 60% til sluttkarakter). Alle hjelpemidler er tillatt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IME-fak (TKIMEEVU)

Forkunnskapskrav

Sivilingeniør- eller ingeniørkompetanse, eventuelt annen relevant utdanning eller erfaring innenfor fagområdet for kurset.

Kursmateriell

Kurset er basert på presentasjoner med supplement av relevant artikler. All forelesninger tas opp på video og gjøres tilgjengelig for deltakerne for repetisjon mellom samlingene og bruk etter kurset. Alt material vil være tilgjengelig for deltakerne under kurset.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  2.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Elkraftteknikk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for elektrisk energi

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU