course-details-portlet

ET6203 - Integrasjon av nye energikilder og komponenter med omformere som grensesnitt til kraftnettet

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Faget omhandler integrasjon av nye energikilder og komponenter som benytter kraftelektroniske omformere som grensesnitt til kraftnettet. Det legges vekt på å beskrive virkemåte og styring av omformere og hvordan disse påvirker kraftnettet Dette omfatter nye utfordringer i selve driften og styringen av kraftsystemet, men også behovet for nye modeller og metoder i kraftsystemanalysen.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter dette kurset skal kandidaten ha god kjennskap til oppbygging, virkemåte og styring av kraftelektroniske omformere. Videre skal kandidaten ha grunnleggende kunnskaper om styring og drift av kraftsystemet som helhet og hvordan dette påvirkes av en stadig større andel komponenter som er tilknyttet kraftnettet via omformere.

Ferdigheter:

Etter dette kurset skal kandidaten ha tilegnet seg ferdigheter som gjør at hun/han kan vurdere valg og dimensjonering av kraftelektroniske omformere ved nettilknytning av f.eks. solcelleanlegg, vindkraftverk eller ladestasjoner samt vurdere behovet for spesifikke analyser, f.eks. angående spenningskvalitet (filterbehov) eller kortslutningsytelse.

Generell kompetanse:

Etter fullført kurs skal kandidaten ha god oversikt over de forhold som påvirker valg av kraftelektroniske omformere i ulike anvendelser samt hvilke forhold i kraftnettet man må vurdere i slike sammenhenger.

Læringsformer og aktiviteter

Videoforelesninger, prosjektoppgave

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving 1
  • Øving 2

Mer om vurdering

Vurdering i emnet er en hjemmeeksamen som teller 100%.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IME-fak (TKIMEEVU)

Forkunnskapskrav

Med relevant arbeidserfaring menes erfaring fra nettdrift, nettplanlegging eller elektroteknisk industri.

Kursmateriell

Video-forelesninger, forelesningsnotater og annet støttematerial

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  2.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for elektrisk energi

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU