course-details-portlet

ET6203 - Integrasjon av nye energikilder og komponenter med omformere som grensesnitt til kraftnettet,

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 timer A

Faglig innhold

Faget omhandler integrasjon av nye energikilder og komponenter som benytter kraftelektroniske omformere som grensesnitt til kraftnettet. Det legges vekt på å beskrive virkemåte og styring av omformere og hvordan disse påvirker kraftnettet Dette omfatter nye utfordringer i selve driften og styringen av kraftsystemet, men også behovet for nye modeller og metoder i kraftsystemanalysen.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter dette kurset skal kandidaten ha god kjennskap til oppbygging, virkemåte og styring av kraftelektroniske omformere. Videre skal kandidaten ha grunnleggende kunnskaper om styring og drift av kraftsystemet som helhet og hvordan dette påvirkes av en stadig større andel komponenter som er tilknyttet kraftnettet via omformere.

Ferdigheter:
Etter dette kurset skal kandidaten ha tilegnet seg ferdigheter som gjør at hun/han kan vurdere valg og dimensjonering av kraftelektroniske omformere ved nettilknytning av f.eks. solcelleanlegg, vindkraftverk eller ladestasjoner samt vurdere behovet for spesifikke analyser, f.eks. angående spenningskvalitet (filterbehov) eller kortslutningsytelse.

Generell kompetanse:
Etter fullført kurs skal kandidaten ha god oversikt over de forhold som påvirker valg av kraftelektroniske omformere i ulike anvendelser samt hvilke forhold i kraftnettet man må vurdere i slike sammenhenger.

Læringsformer og aktiviteter

Videoforelesninger, prosjektoppgave

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving 1
  • Øving 2

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IME-fak (TKIMEEVU)

Forkunnskapskrav

Med relevant arbeidserfaring menes erfaring fra nettdrift, nettplanlegging eller elektroteknisk industri.

Kursmateriell

Video-forelesninger, forelesningsnotater og annet støttematerial

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  2.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elkraftteknikk

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 05.02.2021

Innlevering 05.02.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU