course-details-portlet

EP8404 - Flerfasemodellering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet omhandler grunnleggende trekk ved detaljert mekanistisk modellering av flerfasestrømninger anvendt på typiske eksempler av slike strømninger i teknologisk sammenheng. Emner som spesielt blir tatt opp: Konserveringslover og
interfasebetingelser, midlingsteori, lokale og globale formuleringer, dispergert strømning og turbulens,
hydrodynamisk vekselvirkning mellom faser, beregning av distribuerte effekter i to- og tre dimensjoner, bølger og stabilitet av interfaseflater, driftfluks og to-fluid modeller, dynamisk flerfasetransport.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper om flerfasemodeller for stratifiserte, dispergerte, og granulære strømningsfenomener, primært i teknologisk sammenheng, både i 1-D og flerdimensjonale situasjoner. Begrensninger og gyldighetsområder for klassiske modeller, og tilhørende beregnings-teknikker for systemer som inkluderer turbulensmodeller og krefter på bobler, dråper og partikler.
Ferdigheter:
Kandidatene er i stand til arbeide med "state of the art" flerfase modeller, og med tilhørende numeriske simuleringer for store klasser av problemer innen maskin, metallurgi, kjemi - og petroleumstekniske anvendelser.
Generell kompetanse:
Forståelse av de basale mekanistiske - og termodynamiske konseptene bak typiske flerfase strømningsmodeller, og evne til å anvende disse - sammen med aktuelle beregningsverktøy - til videre forskning og utvikling innen vitenskap og teknologi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og frivillige øvinger. Emnet undervises kun hvis minst 3 studenter er påmeldt. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Forkunnskapskrav

Bakgrunn i teoretisk strømningsmekanikk, inklusive turbulens, ut over grunnleggende nivå; eksempelvis TEP4156 Viskøse strømninger og grensesjikt. Godt kunnskap i matematikk og PDEs er nødvendig.

Kursmateriell

Kompendium: S.T.Johansen et al; "Modeling of Multiphase Flow", (elektronisk versjon, 2010), og deler av bøker.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIO1013 7.5
EP8990 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen (1) 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU