course-details-portlet

EP8302 - Termiske systemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 E

Faglig innhold

Emne innledes med introduksjon av viktige matematiske begreper som analyse av ulike typer av likninger, Laplace, usikkerhets analyse og økonomisk analyse. Videre introduseres modellering av termiske systemer. Videre behandles forskjellige optimaliseringsmetoder, analytiske og numersike. Til slutt beskrives og analyseres dynamiske systemer. I emnet inngår også modellering og simulering av store systemer.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER: Emnet skal gi studenten kunnskap om: systemsimulering og optimaliseringsmetoder for design av termiske systemer og effektiv løsning av ligningssystemer. Emnet skal gi studenten innsikt i følgende: økonomiberegninger, statistiske beregninger og metoder for ligningstilpasning, optimaliseringsmetoder, modellering av termiske systemer, dynamikk i termiske systemer, simulering av store systemer.

FERDIGHETER: Emnet skal gjøre studenten i stand til å: finne frem til alternative utførelser av termiske systemer som ved siden av å gi den ønskede funksjon, også er optimal ut fra de forutsetninger som blir gjort.

GENERELL KOMPETANSE: Emnet skal gi studenten kompetanser innen:

  • basiskompetanse innen design og optimalisering av termiske systemer,
  • systemforståelse og evne til å evaluere effektivitet av termiske systemer.

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer hvor studenter presenterer og diskuterer forskjellige deler av fagstoffet. Rapport som baseres på forskning av selve stipendiater og utnytteleser av metoder presenter i boken. Kandidater skal presentere arbeidet to ganger i løpet av semestret, før i begynnelsen for å presentere ide og mot semester slutt for å vise sluttresultater. For adgang til eksamen forutsettes at rapporten er levert og godkjent. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Rapport om simulerings og optimaliserings modeller reletert til egen PhD

Mer om vurdering

Muntlig eksamen. Varighet 1 time.

Forkunnskapskrav

Kunnskaper tilsvarende emner TEP4120 Termodynamikk 1 og TEP4130 Varme og massetransport. Kunnskaper i lignende fag kan være relevante.

Kursmateriell

P.L. Dhar: Thermal system design and simulation, Elsevier, 2017, 1st edition, Paperback ISBN: 9780128094495, eBook ISBN: 9780128094303

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIO7006 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU