EP8302 - Termiske systemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 1 timer D

Faglig innhold

Emnet innledes med en kort repetisjon av økonomi og statistikk og metoder for ligningstilpasning. Videre behandles systemsimulering samt forskjellige optimaliseringsmetoder. Av disse kan nevnes Lagrange-metoden, søkemetoden, dynamisk programmering, geometrisk
programmering og lineær programmering. I emnet inngår også modellering av termiske tilstandsstørrelser, simulering av store systemer og probabilistisk dimensjonering.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
–Emnet skal gi studenten kunnskap om:
•systemsimulering og optimaliseringsmetoder for design av termiske systemer
•effektiv løsning av ligningssystemer
–Emnet skal gi studenten innsikt i:
•økonomiberegninger, statistiske beregninger og metoder for ligningstilpasning.
•optimaliseringsmetoder som Lagrange-metoden, søkemetoden, dynamisk programmering, geometrisk programmering og lineær programmering
•modellering av termiske tilstandsstørrelser
•dynamikk i termiske systemer
•simulering av store systemer
•probabilistisk dimensjonering

FERDIGHETER:
–Emnet skal gjøre studenten i stand til å:
•finne frem til alternative utførelser av termiske systemer som ved siden av å gi den ønskede funksjon, også er optimal ut fra de forutsetninger som blir gjort.

GENERELL KOMPETANSE:
–Emnet skal gi studenten:
•basiskompetanse innen design og optimalisering av termiske systemer.
•systemforståelse og evne til å evaluere effektivitet av termiske systemer

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer hvor studenter presenterer og diskuterer forskjellige deler av fagstoffet. Regneøvinger. For adgang til eksamen forutsettes samtlige øvinger utført. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger

Mer om vurdering

Muntlig eksamen. Varighet 1 time.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Kunnskaper tilsvarende emne TEP4130 Varme og massetransport.

Kursmateriell

Yogesh Jaluria: Design and Optimization of Thermal Systems, CRC Press, 2008, 2nd edition, ISBN 978-0-8493-3753-6.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIO7006 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.