course-details-portlet

EP8300 - Naturlig konveksjon i bygninger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Emnet tar for seg forskjellige strømningssituasjoner i bygninger hvor naturlig konveksjon inngår. Strømningene vil ha betydning for ventilasjon, oppvarming og fukttransport i bygninger. Eksempler er strømninger i rom som skyldes skorsteinseffekt og vindpåvirkning for bygninger og indre kaldras og varmekilder. Termiske konveksjonsstrømmer og jet-strømninger behandles. Analytiske løsninger, empiriske relasjoner og numeriske beregningsmetoder presenteres.

Gis både vår og høst

Læringsutbytte

Emnet skal gi studenten kunnskap om: • Strømnings- og varmeovergangsproblematikk som opptrer i bygninger og som er skapt av naturlige drivkrefter som mekanisk ventilasjon og oppdrift og vind. Emnet skal gi studenten innsikt i: • Analyse og beregning av slik problematikk. Emnet skal gjøre studenten i stand til å: • Utføre analyse og beregning av slik strømnings- og varmeovergangsproblematikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og seminarer.

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter grunnleggende kunnskaper i fluiddynamikk og varmetransport.

Kursmateriell

Utdrag fra: Etheridge, D. and M. Sandberg: Building Ventilation: Theory and Measurement. John Wiley & sons,Chichester, 1996. Kompendier og utdrag fra annen litteratur.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIO7004 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU