EP8300 - Naturlig konveksjon i bygninger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet tar for seg forskjellige strømningssituasjoner i bygninger hvor naturlig konveksjon inngår. Strømningene vil ha betydning for ventilasjon, oppvarming og fukttransport i bygninger. Eksempler er strømninger i rom som skyldes skorsteinseffekt og vindpåvirkning for bygninger og indre kaldras og varmekilder. Termiske konveksjonsstrømmer og jet-strømninger behandles. Analytiske løsninger, empiriske relasjoner og numeriske beregningsmetoder presenteres.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studenten kunnskap om:
• Strømnings- og varmeovergangsproblematikk som opptrer i bygninger og som er skapt av naturlige drivkrefter som oppdrift og vind.
Emnet skal gi studenten innsikt i:
• Analyse og beregning av slik problematikk.
Emnet skal gjøre studenten i stand til å:
• Utføre analyse og beregning av slik strømnings- og
varmeovergangsproblematikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og seminarer.

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter grunnleggende kunnskaper i fluiddynamikk og varmetransport. Det anbefales kunnskaper tilsvarende emne TEP4156 Viskøse strømninger og grensesjikt.

Kursmateriell

Utdrag fra:
Etheridge, D. and M. Sandberg: Building Ventilation: Theory and Measurement. John Wiley & sons,Chichester, 1996.
Kompendier og utdrag fra annen litteratur.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIO7004 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.