course-details-portlet

EP8207 - Videregående avvannings- og tørketeknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100

Faglig innhold

Emnet undervises normalt annet hvert år. Neste gang høst 2013.
Ramme for faglig innhold:
• Introduksjon til faseoverganger
• Fysiske tilstand og molekylær mobilitet
• Vann og faseforandringer
• Sorpsjonsisotermer
• Komponenter i næringsmidler og polymerer
• Tidsavhengige fenomener
• Mekaniske egenskaper
• Tørkekinetikk
Faget kan tilpasses den enkelte kandidats behov

Læringsutbytte

Kunnskaper:
–Emnet skal gi studenten kunnskap om:
•Teknikker for avvanning og tørking
•Faseoverganger og fysiske tilstander
•Molekylær transport i materialer
•Tidsavhengige fenomener i materialer under tørking
•Tørkekinetikk
–Emnet skal gi studenten innsikt i:
•Fysiske og termiske prosesser ved avvanning og tørking
•Tørketekniske fenomener og prosesser
Ferdigheter:
–Emnet skal gjøre studenten i stand til å:
•Designe og dimensjonere avvannings og tørkeprosesser
•Vurdere ulike prosesser egnethet for ulike materialer og løsinger
Generell kompetanse:
–Emnet skal gi studenten:
•Basiskompetanse innen avvannings- og tørketekniske prosesser
•Inngående kunnskap om faseoverganger og vannets mobilitet i produktet ved avvanning og tørking

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier og obligatoriske regneøvinger. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Kursmateriell

Utvalgte emner fra følgende bøker: Phase Transitions in Foods, Yrjö Roos, Guide to Industrial Drying, Arun S. Mujumdar, Utvalgte artikler og notater.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2013

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Industriell prosessteknikk
  • Næringsmiddelfag
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 20.12.2013
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU