course-details-portlet

EP8110 - Eksergianalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Energi, eksergi, irreversibilitet.
Eksergioverføring og eksergitap i termiske og kjemiske prosessar, t.d. kraftprosessar, forbrenning, koking, kjøleprosessar, blanding og separering.
Eksergibalanse for system og delsystem. Optimalisering av energiprosessar. Eksergi og irreversibilitet i strøymande medium, strøymingsfelt, turbulens.

Læringsutbytte

Kunnskapar:
Studenten får innsikt i
-Energi, eksergi, irreversibilitet.
-Eksergianalyse som metode og verkty.

Ferdigheiter:
Studenten skal vere i stand til å
-rekne ut eksergien i energi- og massestraumar.
-setje opp eksergibalansar for termodynamiske system, også nye og ukjende system.
-bruke eksergianalyse for å kartlegge eksergioverføring og eksergitap i termiske og kjemiske prosessar, t.d. kraftprosessar, forbrenning, kjemiske produksjons-prosessar, koking, kjøleprosessar, blanding og separering.


Generell kompetanse:
Studenten skal ha forståing for
-korleis 1. og 2. hovudsetning i termo-dynamikken styrer fysiske prosessar.
-optimalisering av energiprosessar.

Læringsformer og aktiviteter

Sjølvstudium med rettleiing/kollokvier. Øvingsoppgåver. Semesteroppgåve. For å få stått i emnet er det krav om ein score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

TEP4125 Termodynamikk 2 eller tilsvarande. God kjennskap til strøymingslære og/eller varme- og massetransport.

Kursmateriell

Kompendium/artikkelsamling. Aktuelle grunnbøker: Kotas: "The exery method of thermal plant analysis"; Bejan: "Entropy generation through heat and fluid flow".

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU